Zorgboerderij_geit_diensten

Nieuws

Uitbreiding dienstenpakket met behandeling op zorgboerderij biedt kansen

Gepubliceerd op
1 april 2015

Voor zorgboeren die niet alleen dagbesteding aan willen bieden, maar ook gerichte behandeling geeft de brochure ‘Behandeling een kans voor zorgboeren’ nuttige informatie die kan helpen de overstap te maken. Deze brochure voor zorgboeren is een product van Wageningen UR samen met de Federatie Landbouw en Zorg. Het ministerie van Economische Zaken heeft het project gefinancierd.

Ouderen, kinderen, mensen met een verstandelijke beperking, mensen met niet aangeboren hersenletsel, mensen met psychische of psychiatrische problematiek, voor al deze doelgroepen kunnen de faciliteiten van zorgboeren mogelijkheden bieden die verder gaan dan alleen dagbesteding. Vandaar dat zorgboeren meer en meer die combinatie maken. Onderzoekers geven aan dat het wel bij je moet passen als zorgboer en bij behandeling moet je aan meer eisen voldoen. Je moet concrete en haalbare behandeldoelen opstellen, voor specifieke deskundigheid (ter plaatse of ambulant) zorgen en samenwerken in een multidisciplinair team.

Inspirerende zorgboeren

Diverse zorgboeren zijn hiermee al gestart. Daarmee voorzien ze in een behoefte van cliƫnten en hun familie om niet alleen dagbesteding, maar ook behandeling op de zorgboerderij (dicht bij huis) af te nemen. In de brochure vind je informatie over alle mogelijke aspecten met betrekking tot behandeling, zoals uitleg over wat behandeling is, doelgroepen, de vormen, hoe behandeling er nu uitziet op zorgboerderijen, nieuwe productmarktcombinaties, de meerwaarde voor alle betrokkenen, wanneer je voor behandeling kiest, wat er voor nodig is en hoe je aan cliƫnten komt. Ter illustratie en inspiratie vertelt een aantal zorgboeren hoe ze behandeling op hun zorgboerderij hebben vormgegeven.

De brochure geeft ook informatie over de financieringsstructuur vanaf 2015 en de meerwaarde voor de verschillende betrokken partijen. Een cruciaal deel van de brochure gaat in op de vraag wat behandelen voor een zorgboer betekent, want behandeling op een zorgboerderij vraagt nogal wat van een zorgboer als mens en ondernemer.