Uiteindelijke directe schade vogelgriep € 49 - 56 miljoen

Nieuws

Uiteindelijke directe schade vogelgriep € 49 - 56 miljoen

Gepubliceerd op
28 januari 2015

22 januari jl. zijn de laatste beperkingen in verband met de uitbraak van vogelgriep opgeheven. De pluimveesector heeft schade geleden als gevolg van alle maatregelen om de ziekte te bestrijden. De totale kosten voor bestrijding, de schade van compartimentering, het vervoersverbod en transportbeperkingen worden geschat op € 49 tot 56 miljoen. Dit blijkt uit een indicatieve berekening van LEI Wageningen UR. Het betreft de directe schade over de totale periode tussen 16 november (eerste uitbraak) tot 22 januari 2015 (opheffen laatste beperkingen).

Achtergrondinformatie

Na de uitbraak van Hoog Pathogeen Avaire Influenza (HPAI) is pluimvee geruimd op meerdere locaties in Nederland. De uitbraak heeft geleid tot een vervoersverbod van zondag 16 november t/m dinsdag 19 november 18.00 uur, een vervoersverbod van donderdag 20 november t/m 23 november en compartimentering en een verbod op het afleveren van eendagskuikens vanaf zondag 23 november tot en met 3 december. Vanaf 4 december zijn de regels verder versoepeld en ingaande 15 december was vervoer van eendagskuikens weer mogelijk. Op 22 januari zijn alle beperkende maatregelen in verband met de uitbraak van vogelgriep opgeheven. Uitzondering hierop is de ophokplicht voor pluimvee, deze maatregel blijft voorlopig van kracht.

Achtergrond schadeopbouw

De berekening hebben betrekking op de directe schade van de ruimingen en maatregelen om de ziekte te bestrijden. Deze schade is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • Bestrijdingskosten en ruimingen van besmette bedrijven
  • Schade van twee perioden met een algemeen vervoersverbod (‘standstill’)
  • Schade voor kuikenbroederijen en vermeerderaars door vervoersverbod van eendagskuikens
  • Schade fokbedrijven door vervoersbeperkingen en exportbelemmeringen
  • Kosten van beperkingen bij compartimentering
  • Suboptimale ketenplanning in de pluimveevleessector
  • Kosten van een op een transport voor veevoerfabrikanten en eierpakstations
  • Afwaarderen van broedeieren door grenssluitingen derde landen
  • Lagere opbrengstprijzen voor pluimveevlees door grenssluitingen derde landen

In de komende weken en maanden is er nog sprake van zogenaamde gevolgschade. Deze schade heeft vooral betrekking op lagere opbrengstprijzen voor pluimveevlees, omdat veel landen buiten de EU hun markt voor drie maanden gesloten houden.