Nieuws

Uitgelicht: Domein Dier

Gepubliceerd op
3 november 2016

In deze maandelijkse serie komen de directeur en programmamanagers van Wageningen Academy aanbod, zij zullen om de beurt het woord nemen en een toelichting geven op zijn of haar portefeuille. Deze maand is Maarten van Rees, programmamanager Dier aan de beurt. Hij gaan dieper in op het cursusportfolio van Dier, de huidige ontwikkelingen en kansen voor de toekomst.

Portfolio Dier

Wageningen Academy vertaalt de kennis vanuit Wageningen University and Research naar de kennisvraag van de markt. De kennis voor het domein Dier omvat alle disciplines binnen de dierwetenschappen, van diervoeding tot bedrijfseconomie, van diergezondheid tot fokkerij. De inhoudelijke experts voor het post- academisch onderwijs binnen het portfolio Dier werken bijvoorbeeld in één van de 12 leerstoelgroepen die deel uit maken van de BSc en MSc opleiding Dierwetenschappen. Binnen deze leerstoelgroepen wordt fundamenteel meerjarig onderzoek uitgevoerd, dat leidt tot wereldwijd toonaangevende resultaten; de basis voor “Today’s knowledge, tomorrow’s business” . Naast de leerstoelgroepen, biedt Livestock Research, Wageningen Economic Research en Wageningen Bioveterinary Research een belangrijk aandeel in de expertise binnen het portfolio Dier. Ook deze onderdelen vormen een belangrijke basis voor het ‘professional onderwijs’, vanwege het toegepaste en praktijkgerichte onderzoek. Aangezien onderwijs en kennisoverdracht samenvloeit tussen verschillende kennisvelden, werken inhoudelijke experts van verschillende vakgroepen samen. Zo is diervoeding een belangrijke leerstoelgroep binnen de dierwetenschappen, waarin samenwerking plaatsvindt met het portfolio Plant. Ook richting het domein van de Agro-technologie zijn er samenwerkingsverbanden, want wat te denken van alle technologische ontwikkelingen die spelen binnen de veehouderij?

Dit korte overzicht geeft al aan dat we een fantastisch kenniscentrum te bieden hebben. Mijn taak hierin is om een goede verbinder te zijn tussen het bedrijfsleven en het kennisinstituut, om zo een goede invulling te geven aan “Today’s knowledge, tomorrow’s business”, maar ook aan een “Life Long Learning”.

Huidige ontwikkelingen

Hoe zetten we “Today’s knowledge” om in “tomorrow’s business”? Dit doen we middels verschillende programmavormen, zowel nationaal als internationaal. Zo bieden we incompany programma’s aan, waarbij we een tailormade programma aanbieden, wat aansluit op de specifieke scholingsvraag van het bedrijf. Binnen het portfolio Dier, doen we dit bijvoorbeeld bij farmaceutische bedrijven en diervoederbedrijven. Daarnaast bieden we (praktische) cursussen aan op het gebied van diervoeding (-evaluatie) voor gezelschapsdieren, varkens, kippen en runderen. Ook bieden we cursussen aan die meer de nadruk leggen op darmgezondheid en immunologie, fysiologie, fokkerij en bedrijfsmanagement. Deze programma’s bieden we ten dele ook aan in distance learning, summer school, seminar of studiebezoekprogramma’s format. Kortom, een breed aanbod van bijscholingsmogelijkheden waarin de vraag van de klant leidend is voor het type programma wat we ontwikkelen.

Het gezicht van portfolio Dier, Maarten

Als afgestudeerd dierwetenschapper, vind ik het ontzettend leuk om weer op de Wageningse Campus aan het werk te zijn. Het aanspreekpunt zijn, voor zowel het bedrijfsleven als voor de universitaire docenten en onderzoekers, spreekt mij het meest aan binnen de functie. Mijn doel voor de toekomst is het aangaan van een duurzame samenwerking met het bedrijfsleven, waarin Wageningen Academy een bijdrage levert aan “Life Long Learning” binnen een bedrijfsstrategie.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel al vragen of suggesties hebben? Schroom niet om contact op te nemen met Maarten.