Domein Markt & Beleid

Nieuws

Uitgelicht: Domein Duurzame leefomgeving

Gepubliceerd op
12 september 2016

In deze maandelijkse serie komen de directeur en programmamanagers van Wageningen Academy aanbod, zij zullen om de beurt het woord nemen en een toelichting geven op zijn of haar portefeuille. Deze maand is Janine Quist, programmamanager Duurzame Leefomgeving aan de beurt. Zij gaat dieper in op het cursusportfolio van de Duurzame Leefomgeving, de raakvlakken met de andere portfolio’s en kansen voor de toekomst.

Today’s knowledge, tomorrows business

Het cursusportfolio van de Duurzame Leefomgeving omvat een aantal klassiekers waarvan ik één cursus met gepaste trots voor het voetlicht wil brengen. In 2017 organiseren we voor de 15e maal de cursus Biomassa in de Bio-Economy onder leiding van Johan Sanders en Wolter Elbersen. De Biobased Economy blijft zich in hoog tempo ontwikkelen en daarom is er elk jaar weer vraag naar de laatste ontwikkelingen in de biobased economy: Today’s Knowledge, Tomorrows Business.

Ik beheer nu bijna 3 jaar het portfolio van de duurzame leefomgeving. In die tijd hebben we hard gewerkt aan nieuwe programma’s. In de periode 2014-2015 is Expeditie Ruimte ontwikkeld voor en met de provincie Limburg. Onder het motto van “samen op weg naar een nieuwe aanpak van Limburgse ruimtelijke opgaven” hebben meer dan 300 professionals uit het ruimtelijke domein deelgenomen aan dit leertraject.

In internationaal verband heb ik in dezelfde periode een cursus ontwikkeld over klimaatadaptatie in stedelijke gebieden. Deze interactieve cursus is gericht op ontwerpers in het stedelijke domein die willen leren hoe ze met ontwerpingrepen het stadsklimaat kunnen beïnvloeden en daarmee de stedelijke omgeving toekomstbestendiger inrichten.

Integrale en specialistische programma’s

Wageningse ingenieurs staan van oudsher bekend om hun integrale aanpak van vraagstukken in het veld. Het domein van de duurzame leefomgeving heeft veel raakvlakken met de andere portfolio’s. Een mooi voorbeeld hiervan is een maatwerk traject dat Wageningen Academy heeft georganiseerd op het vlak van Climate Smart Agriculture. Dit traject is vormgegeven door wetenschappers uit alle kenniseenheden van Wageningen University & Research, variërend van plantaardige en dierlijke productie en klimaataspecten tot keten- en governance vraagstukken.

Internationaal zien we een vraag naar kennis die gerelateerd is aan de mondiale voedselproductie, denk daarbij aan duurzaam bodemgebruik, bodemvruchtbaarheid, irrigatie en drainagevraagstukken en altijd in het licht van klimaatverandering. Deze kennis kan uiteraard niet los worden gezien van het grondgebruik en daarvoor werk ik graag samen met mijn collega’s van Plant en Dier.

Daarnaast zie ik ook een toenemende vraag naar de hoog aangeschreven specialistische kennis in het Wageningse domein. Een mooi voorbeeld hiervan is het programma “Environmental Risk Assessment of plant protection products”. Deze specialistische cursus wordt verzorgd door de betreffende onderzoeksgroep bij Wageningen Environmental Research en kent een zeer internationaal karakter met deelnemers uit 16 landen.

Executives in het publieke domein

Bij (senior) executives uit het bedrijfsleven zien we een groeiende vraag naar op maatgemaakte programma’s. Parallel hieraan zijn we bezig met het in kaart brengen van de vraag en daarop volgend het ontwikkelen van exclusieve programma’s voor bestuurders in het publieke domein.

Naast een specifiek aanbod voor executives ben ik bezig met de ontwikkeling van beide cursussporen, dus zowel programma’s die aansluiten op een integrale kennisbehoefte gerelateerd aan klimaatverandering als programma’s die tegemoet komen aan het verdiepen van de kennis van specialisten.

Hierbij nodigt Janine u uit om met haar in gesprek te gaan over de kennisbehoefte in uw organisatie en in bredere zin over de toekomstige kennisvraagstukken in het domein van de duurzame leefomgeving: 0317-482682.

CLIMCAP groep met Janine Quist