Nieuws

Uitnodiging; Informatiebijeenkomst agribusiness Zuid-Oost Turkije

Gepubliceerd op
18 juni 2014

Zuid-Oost Turkije is een gebied met grote kansen voor de ontwikkeling van nieuwe agribusiness. Wageningen UR en Food Valley NL organiseren dinsdagmiddag 24 juni 2014 een informatiebijeenkomst over de mogelijkheden voor nieuwe agribusiness in deze regio. De Turkse ontwikkelingsmaatschappij GAP (Guneydogu Anadolu Projesi) zal aanwezig zijn om toelichting te geven. Graag nodigen wij u uit voor deze bijeenkomst.

Wageningen UR en Food Valley NL zijn een samenwerking aangegaan met de Turkse overheid (GAP) om technische bijstand te verlenen aan de ontwikkeling van een uniek nieuw landbouwgebied. Het gaat om een groot gebied rond de Eufraat en de Tigris (Mesopotamië) waar Turkije via een nationaal gebiedsontwikkelingsprogramma (GAP) zwaar heeft geïnvesteerd. De infrastructuur (wegen, cargo luchthaven, maar bovenal stuwmeren en irrigatiewerken) is verbeterd en de economische en sociale ontwikkeling zijn gestimuleerd. Het gebied heeft een zeer vruchtbare bodem en gunstig zonklimaat Dankzij de beschikbaarheid van voldoende water en energie (waterkracht, geothermie en solar energy) zijn de perspectieven voor een moderne intensieve (biologische) landbouw groot.

GAP is gemandateerd om het gebied te ontwikkelen, te vergelijken met de Rijksdienst voor IJsselmeer Polders in ons land destijds. Zij kunnen daarbij goede condities bieden. Komende week is de top van GAP in Nederland. Dit is een unieke kans om meer te weten te komen over de unieke agro-perspectieven in Zuid-Oost Turkije.

Doelgroep     : alle geïnteresseerde agri-, horti- en foodbedrijven
Tijdstip         : wordt eind deze week bekend gemaakt
Locatie         : wordt eind deze week bekend gemaakt

Deelnemers krijgen eind deze week het exacte tijdstip en de locatie van de bijeenkomst te horen.

Wij hopen u graag op 24 juni mogen verwelkomen.

 

Martin Scholten (concernraad Wageningen UR) en Roger van Hoesel (directeur Food Valley NL)