Nieuws

Uitnodiging seminar ‘Kansen voor behoud van Nederlandse rundveerassen’

Gepubliceerd op
13 november 2014

9 december a.s. in Zodiac, Wageningen, 12-15 uur

Lokale landbouwhuisdierrassen zijn in de afgelopen decennia grotendeels vervangen door gespecialiseerde, hoogproductieve rassen en daarmee dreigen unieke kenmerken en functies verloren te gaan. In een wetenschappelijk seminar worden mogelijkheden en uitdagingen voor het behoud en duurzaam gebruik van lokale rassen besproken. Marketing van specifieke producten of functies van lokale rassen is bijvoorbeeld een thema dat kansen biedt.

Daarnaast kunnen nieuwe ontwikkelingen in de genomica ook worden benut voor behoud van genetische diversiteit en voor de fokkerij van lokale rassen. Deze onderwerpen worden besproken door wetenschappers uit Frankrijk, Denemarken, Noorwegen en Nederland.

Voertaal seminar: Engels.

Het seminar wordt gezamenlijk georganiseerd door het Centrum voor Genetische Bronnen, Nederland (CGN), het Animal Breeding and Genomics Centre (ABGC) en de Onderzoekschool WIAS van Wageningen UR.

Aansluitend verdedigt Myrthe Maurice-van Eijndhoven haar proefschrift: ‘Genetic variation of milk fatty acid composition between and within dairy cattle breeds’ in de Aula, Wageningen.

Sprekers

  • Etienne Verrier (Agro Paris Tech)  - Success-factors for development and marketing of local breed products
  • Peer Berg (Nordic Gene Bank Farm Animals) - Nordic approach and vision on conservation of local breeds 
  • Mario Calus (ABGC-Wageningen UR) - The potential of genomic selection to support local breed conservation
  • Jack Windig (CGN/ABGC-Wageningen UR) - Genetic conservation of local breeds – from science to practice
  • Bart Buitenhuis (Aarhus University) - Breeding for milk quality – opportunities for conservation of local breeds