Nieuws

Uitspraak van EU Commissie over het octrooieren van planten en dieren

Gepubliceerd op
8 november 2016

De Europese Commissie heeft een Notitie gepubliceerd die interpretatie geeft aan artikelen van de Richtlijn 98/44 (de Biotech Richtlijn). De notitie gaat over de octrooieerbaarheid van planten en dieren (of delen daarvan) die zijn verkregen met behulp van zogenaamde “in essentie biologische processen”, zoals kruisen en selecteren. Naar de mening van de Europese Commissie was het de bedoeling van de wetgever bij het aannemen van de Biotech Richtlijn dat producten (planten/dieren en delen daarvan) die op deze manier zijn verkregen niet octrooieerbaar zijn.

CGN ondersteunt dit standpunt, omdat het kan betekenen (afhankelijk van toekomstige beslissingen van het Europees Octrooi Bureau) dat in de toekomst ook het octrooieren van planten en dieren die eigenschappen bevatten afkomstig van genetisch materiaal uit CGN genenbankcollecties niet meer mogelijk zal zijn, als deze planten en dieren uitsluitend met “in essentie biologische processen” zijn verkregen. Dit zal dan betekenen dat alle genen en eigenschappen aanwezig in de betreffende CGN genenbankcollecties voor gebruikers beschikbaar blijven zonder juridische beperkingen op basis van octrooien, voor veredeling en fokkerij door middel van kruisen en selecteren (in essentie biologische processen).