Koeien & Kansen deelnemers scoren goed op broeikasgasemissies

Nieuws

Uitstoot broeikasgas op Koeien & Kansen-bedrijven

Gepubliceerd op
14 augustus 2014

De totale broeikasgasemissie in 2013 op Koeien & Kansen-bedrijven bedroeg gemiddeld 1200 kilogram CO2 per ton melk. Berekeningen met de KringloopWijzer tonen aan dat 75 procent op het eigen bedrijf vrijkomt en dat het overige percentage buiten het eigen bedrijf ontstaat.

Methaan (CH4) komt vrij via pensfermentatie en tijdens de opslag van dierlijke mest. Lachgas (N2O) komt ook vrij bij de opslag van dierlijke mest en omzettingen van stikstofmeststoffen in de bodem. Bij het verbruik van brandstoffen en bij vorming van elektriciteit komt er koolstofdioxide (CO2) vrij. Dit zijn de broeikasgasemissies op het melkveebedrijf.

Voor de optelbaarheid van de verschillende gassen wordt het broeikaseffect van methaan en lachgas omgerekend naar CO2-equivalenten: 1 kilogram methaan CH4 komt overeen met ongeveer 25 kilogram CO2 en 1 kilogram lachgas (N2O) komt overeen met ongeveer 300 kilogram CO2.

Goede prestatie Koeien & Kansen-bedrijven

In figuur 1 zijn de broeikasgasemissies van de Koeien & Kansen-bedrijven op het eigen bedrijf met de groene balk aangegeven. De bedrijven zijn gerangschikt naar oplopende intensiteit. De oranje balk betreft de broeikasgasemissies die buiten het eigen bedrijf ontstaan bij de productie en teelt van aangekocht voer, (kunst)meststoffen en het transport daarvan naar het bedrijf.

Op vergelijkbare melkveebedrijven uit het Bedrijveninformatienetwerk (BIN) van het LEI is de totale broeikasgasemissie 5 procent hoger dan voor de Koeien & Kansen-bedrijven. Het gaat hier om de de prestaties van de BIN-bedrijven uit de periode tussen 2010 en 2012. Vooral de emissie op het eigen bedrijf is in Koeien & Kansen lager dan in BIN met 9 procent. De emissies zijn bepaald volgens de methodiek van de KringloopWijzer, zowel voor de Koeien & Kansen-bedrijven als voor de BIN-bedrijven.

Figuur 1: Broeikasgasemissies (kg CO2-equivalenten per ton melk) op Koeien & Kansen-bedrijven in 2013.
Figuur 1: Broeikasgasemissies (kg CO2-equivalenten per ton melk) op Koeien & Kansen-bedrijven in 2013.

Bijdrage van de verschillende gassen

Figuur 2 toont de verdeling van de uitstoot van broeikasgassen op het eigen bedrijf via methaan, lachgas en koolstofdioxide. Bijna driekwart van de uitstoot komt vrij via methaan, gevolgd door lachgas met 17 procent en nog eens 10 procent door energieverbruik door brandstof en elektriciteit.
Figuur 2 De verdeling van de broeikasgasemissie op het eigen bedrijf (in kg CO2-equivalenten per ton melk) gemiddeld over alle Koeien & Kansen-bedrijven.
Figuur 2 De verdeling van de broeikasgasemissie op het eigen bedrijf (in kg CO2-equivalenten per ton melk) gemiddeld over alle Koeien & Kansen-bedrijven.