Persbericht

Unilever stelt eigen apparatuur breed toegankelijk via Shared Research Facilities op Wageningen Campus

Gepubliceerd op
25 juni 2018

Op en rondom Wageningen Campus gebruiken verschillende organisaties en bedrijven sinds 2010 gemeenschappelijk de hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten van Wageningen Universiteit en Research (WUR). Dit werd mogelijk gemaakt door de CAT-AgroFood subsidie van de Provincie Gelderland en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en een bijdrage van WUR. Deze aanpak is uiterst succesvol gebleken en wordt nu doorontwikkeld als Shared Research Facilities (SRF).

Unilever Research & Development vestigt zich momenteel op Wageningen Campus en gaat deelnemen aan deze aanpak. Op 22 juni ondertekenden Unilever en WUR een overeenkomst waarin werd afgesproken dat de elektronenmicroscopen van het bedrijf geplaatst worden bij Wageningen University en dat deze via SRF ook door andere partijen gebruikt kunnen en zullen worden.

Onderzoeksapparatuur

De Shared Research Facilities versterken de kracht van de researchomgeving in en rondom Wageningen Campus. Het gaat veelal om dure complexe onderzoeksapparatuur, zoals de genoemde elektronenmicroscopen en andere imaging technieken, maar bijvoorbeeld ook geavanceerde massaspectrometers en de nieuwste sequencing technieken. De aanschaf van dergelijke apparatuur is (te) duur voor individuele partijen.

Ook het opbouwen van expertise om de apparatuur goed te gebruiken is vaak een te hoge investering voor een partij. Door samen te werken kunnen zowel de kosten per deelnemer worden gedrukt en kan de portfolio aan onderzoeksapparatuur state-of-the-art blijven, en tevens wordt ook voldoende deskundigheid opgebouwd. Het is uniek dat ook bedrijven, zoals nu ook Unilever, hun eigen apparatuur breed toegankelijk gaan maken als shared facility. Shared Research Facilities van WUR heeft al een brede groep van externe gebruikers en werkt samen met diverse partijen zoals Ziekenhuis de Gelderse Vallei, met het veredelingsresearchcentrum KeyGene en met het op de campus gevestigde FrieslandCampina.

Dankzij deze Shared Research Facilities wordt kennisintensieve ecosysteem van de FoodValley verder versterkt. Daarvan profiteren alle in Nederland gevestigde voedingsbedrijven en kan de kwaliteit van productie en producten verder worden verbeterd. Consumenten over de gehele wereld zullen van deze innovaties en verbeteringen profiteren. Ook de kwaliteit van het onderzoek van WUR krijgt hierdoor nieuwe impulsen en helpt om de internationale toppositie uit te bouwen. Deze unieke samenwerking, ook wel triple helix genoemd, tussen bedrijven, onderzoeksinstellingen en overheid hebben ervoor gezorgd dat Nederland leidend is op het terrein van de agrofood.