Universiteiten slaan handen ineen voor ‘biobased’ Oost-Nederland

Nieuws

Universiteiten slaan handen ineen voor ‘biobased’ Oost-Nederland

Gepubliceerd op
23 juli 2015

Wageningen UR, Universiteit Twente en Radboud Universiteit gaan hun samenwerking binnen het Oost-Nederlandse biobased innovatieprogramma BIC-ON intensiveren. Hiermee willen de drie universiteiten samen werken aan baanbrekende technologieën voor de ontwikkeling van nieuwe biobased producten.

Nieuwe technologieën ontwikkelen

Volgens Gülden Yilmaz, programmamanager binnen Wageningen UR Food & Biobased Research en innovatiemanager bij BIC-ON, lopen er momenteel ruim 300 biobased projecten in de regio. ‘Voor het grootste deel zijn dat projecten om bestaande processen en technologieën duurzamer te maken en te verbeteren. Dat is goed voor de economie en werkgelegenheid in Oost-Nederland. Om op langere termijn voor echte biobased doorbraken te kunnen zorgen, moeten we ook volledig nieuwe technologieën ontwikkelen.’

Fundamenteel onderzoek nodig

Voor deze doorbraken is, naast kennis uit toegepast onderzoek, kennis uit fundamenteel onderzoek nodig. De drie universiteiten inventariseren momenteel welke kennis uit de verschillende leergroepen al voorhanden is en toegepast kan worden. Volgens professor Floris Rutjes van Radboud Universiteit vullen de universiteiten elkaar goed aan: ‘Universiteit Twente blinkt uit in thermochemische procestechnologie, Wageningen UR bestrijkt het brede scala van biobased grondstof tot eindproduct en wij richten ons meer op fundamenteel biologisch en chemisch onderzoek. Er liggen veel kansen om samen innovatieve technologie te ontwikkelen voor de productie van nieuwe biobased producten.’

Technologische parels

Professor Sascha Kersten van Universiteit Twente benadrukt ook het belang van fundamenteel onderzoek, naast het vele toegepast onderzoek om op korte termijn meer waarde uit Oost-Nederlandse biomassa te halen. ‘Ik zie graag dat we samen met consortia van bedrijven technologische parels gaan ontwikkelen waar de wereld écht op zit te wachten. Ik ben ervan overtuigd dat daar de grote economische kansen voor de regio liggen.’

Als regio vooroplopen

kiEMT/Green Tech Alliance maakt als coördinerende organisatie binnen BIC-ON de match tussen bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen. Directeur Jan Emmerzaal benadrukt de belangrijke rol van de drie universiteiten. ‘BIC-ON is nu al een succes, maar we willen als regio over tien jaar nog steeds vooroplopen in de biobased economy. Dat vraagt om nieuwe technologieën om biomassa optimaal om te zetten in producten, chemicaliën, energie en brandstoffen. Daar hebben we Wageningen UR, Universiteit Twente en Radboud Universiteit hard voor nodig.’

Stel uw vraag aan de expert