Nieuws

Update Vogelgriep H7 bij pluimveebedrijf in Tzummarum

Gepubliceerd op
2 april 2015

Central Veterinary Institute heeft de vogelgriep op getroffen bedrijf in Tzummarum getypeerd als H7N7. Het betreft een milde en ongevaarlijke variant.

Uit de analyse van Central Veterinary Institute blijkt dat de vogelgriep in Tzummarum inderdaad laagpathogeen is. Er is daarnaast geen vogelgriep aangetroffen in de 1km-zone rondom Tzummarum.

In Tzummarum (Friesland) is bij een pluimveebedrijf met uitloop met in totaal circa 22.000 legkippen vogelgriep (aviaire influenza, AI) vastgesteld. Het gaat om een milde H7-variant.

Omdat een laagpathogene (milde) H7-variant kan muteren tot een hoogpathogene (zeer besmettelijke en voor kippen dodelijke) variant, wordt het bedrijf zo snel mogelijk geruimd. Dit gebeurt op basis van Europese regels. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Maatregelen

Vanaf donderdag 26 maart 2015 uur geldt er vanaf 13.00 uur een vervoersverbod voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel in een zone van ruim 1 kilometer rond het besmette bedrijf in Tzummarum. Binnen dit gebied ligt één ander pluimveebedrijf. Dit bedrijf is onderzocht er is geen vogelgriep aangetroffen.

Meer informatie

Nieuws Ministerie Economische Zaken