Nieuws

Update voedselprijzenmonitor: consumentenprijzen stabiel

Gepubliceerd op
20 juni 2014

Sinds 2012, toen de algemene inflatie bijna 3% bedroeg, zijn de prijsstijgingen voor de consument voortdurend kleiner geworden. In april 2014 lag het prijspeil slechts 1,2% boven dat van een jaar eerder. Ook de consumentenprijzen van voedsel laten de laatste maanden weinig beweging zien.

In april steeg de consumentenprijsindex van aardappelproducten met drie punten, de grootste stijging van de onderscheiden groepen in de voedselprijzenmonitor. Bij de prijzen die boeren en tuinders ontvangen waren er zowel dalingen, zoals bij aardappelen, eieren en melk, als stijgingen, zoals bij varkensvlees en pluimveevlees.

In opdracht van het ministerie van EZ geeft LEI Wageningen UR inzicht in de maandelijkse prijsontwikkeling van voedselproducten op drie niveaus van de keten: af-boerderij, na verwerking en voor consumptie. De monitor is mede gebaseerd op prijsinformatie van het CBS. De volgende ketens worden onderscheiden: tarweproducten, aardappelproducten, zuivel, eieren, pluimvee-, varkens- en rundvlees. De monitor signaleert en verklaart overeenkomsten en verschillen in de prijsontwikkelingen. Voor groente en fruit worden vooralsnog alleen consumentenprijzen weergegeven. Een volledig overzicht van de voedselprijzenmonitor vindt u op de LEI-website agrimatie.nl, onder het thema prijzen.