News

VENI beurs voor Jose Lozano Torres

Published on
July 20, 2015

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek heeft 161 Veni-beurzen van maximaal 250.000 euro toegekend. Veni maakt samen met Vidi en Vici onderdeel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO en is gericht op recent gepromoveerde wetenschappers met een opvallend talent voor wetenschappelijk onderzoek.

Veni-vidi-vici.jpg

In de Veni-ronde van 2015 investeert NWO in totaal ruim 40 miljoen euro in ongebonden en nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek. De gehonoreerde wetenschappers gaan zich richten op uiteenlopende onderwerpen, bijvoorbeeld de herontdekking van Middeleeuwse kunst door surrealisten, de ontstaansgeschiedenis van melkwegclusters en hoe het brein ingewikkelde vraagstukken oplost. Met een Veni-financiering kunnen zij tot drie jaar onderzoek doen.

Bij Veni zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp in te dienen voor financiering. Alle aanvragen zijn door middel van peer review beoordeeld door externe deskundigen uit de betreffende vakgebieden. De ingediende onderzoeksvoorstellen zijn vervolgens binnen de NWO-wetenschapsgebieden beoordeeld door breed samengestelde commissies. Gebied-overschrijdende aanvragen zijn door een aparte commissie beoordeeld.

Hieronder vindt u de indicatieve titel en een korte samenvatting van het onderzoeksproject van Jose Lozano Torres.

The PERKs of being resistant? On the exploitation of a novel source of nematode resistance in vegetable crops
Dr. ir. J.L. (Jose) Lozano Torres (m), WUR - Plantenwetenschappen
Veelvuldig in de groenteteelt toegepaste specifieke resistenties verliezen steeds meer hun werkzaamheid tegen plant-parasitaire aaltjes. Dit dwingt de plantenveredelingssector tot de ontwikkeling van uitgangsmateriaal met alternatieve vormen van resistenties, vooralsnog een onontgonnen terrein. Dit project beoogt de exploitatie van basale afweerreacties tegen microscopisch kleine beschadigingen van plantenweefsels door invasieve aaltjes.