News

VENI grant awarded to Bob Douma

Published on
August 7, 2014

Dr. Bob Douma was granted a 250,000 euro three-year personal VENI grant to conduct research on herbivore-induced plant volatiles in relation to plant-plant interactions.

Exploiting your neighbour's cry for help - the role of herbivore induced plant volatiles in plant growth strategies 

Dr Bob Douma was granted a 250,000 euro three-year personal VENI grant to conduct research on herbivore-induced plant volatiles in relation to plant-plant interactions. Plants release volatiles when attacked by herbivores. Neighbouring plants can exploit this information by upregulating defense or growth. Bob will investigate these response using 3D modelling of plant structure and evolutionary game theory. He addresses which response strategies are evolutionarily stable, and explores the consequences for pest control in agricultural systems. The research will be conducted at CSA in collaboration with the Entomology group of WU. 

See also the news items at the Wageningen UR website and the NWO website.



De hulproep van je buren uitbuiten – de rol van herbivoor-geïnduceerde plantengeurstoffen voor groeistrategieën van planten

Dr. Bob Douma heeft een 250.000 euro 3 jarige persoonlijke VENI beurs toegekend gekregen van NWO om onderzoek te doen naar herbivoor-geïnduceerde plantengeurstoffen in relatie plant-plant interactie. Als planten worden aangevreten door insecten gaan ze vluchtige stoffen produceren. Maar buurplanten kunnen deze informatie gebruiken om hun investering in verdediging of groei te reguleren. Bob onderzoekt met behulp van 3D-modellen, evolutionaire speltheorie en experimenten welke strategie voordelig is. Deze inzichten helpen gewasproductie te verduurzamen. Het onderzoek zal uitgevoerd worden binnen de leerstoelgroep Gewas- en onkruidecologie in samenwerking met de leerstoelgroep Entomologie.

De Veni-subsidie, beschikbaar gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, is een persoonsgebonden beurs die tot doel heeft wetenschappelijk talent te bevorderen.

Zie ook de nieuwsberichten op de Wageningen UR website en de NWO website.