Nieuws

VIC Sterksel feliciteert familie Verhoeven met bouw innovatieve stal zonder luchtwasser

Gepubliceerd op
1 juli 2014

Hans Verhoeven had een specifiek doel voor ogen bij de bouw van hun nieuwe vleesvarkensstal: verlagen van het ammoniakgehalte om én in de stal. De lucht wassen aan het einde van de stal was dus geen optie, innovatie was vereist. Hans Verhoeven heeft daarvoor eigen inzichten en ervaringen, beschikbare kennis uit onderzoek en expertise van diverse bedrijven toegepast in deze stal. En met succes!

Het resultaat: reductie van ammoniak bij de bron door een kleiner aandeel metaalroosters (het toilet) achterin het hok, waardoor het emitterend oppervlak wordt verkleind. Door deze mestpan onder de roosters te koelen tot 15 graden worden de enzymatische processen  die nodig zijn voor ammoniakvorming geremd.

Vloer zowel verwarmd als gekoeld

Om de theoretische reductie van ammoniakuitstoot van 85% ook daadwerkelijk te bereiken is het wel een voorwaarde dat de dichte vloer niet wordt bevuild. Maar ook daar is over nagedacht; de vloer kan door middel van twee buffervaten zowel worden verwarmd als gekoeld op elke gewenste temperatuur. De vloerverwarming is vooral nodig in de winter en vlak na opleg. Bij zwaardere dieren of hogere temperaturen wordt het echter al snel nodig om de vloer te koelen om het gewenste lig- en mestgedrag te behouden. De teruggewonnen warmte van dieren kan op andere delen van het bedrijf weer worden ingezet(om afdelingen te verwarmen?). Verkoeling bieden aan vleesvarkens heeft als bijkomend voordeel dat de voeropname in de zomer op peil blijft, waardoor een betere groei bereikt kan worden.

Nog wat andere nieuwigheidjes in deze stal:

  • drinkwatervoorziening: door een rondpompsysteem wordt stilstaand water in de leiding tot de nippel aan toe voorkomen. Door middel van thyleenslang wordt het water koel gehouden voor de varkens.
  • Hokken voor 44 varkens, bestaande uit 3 compartimenten. In twee van de drie compartimenten is een voerbak aanwezig. Bij het kopladen zijn de zwaarste dieren daardoor gemakkelijk nuchter af te leveren doordat ze in het derde compartiment apart klaargezet kunnen worden, terwijl de overige varkens gewoon door kunnen vreten.
Afbeelding 2.jpg

Kortom: Hans, Suzanne en familie: jullie mogen alvast trots zijn op wat jullie hebben neergezet, en wij wensen jullie veel succes en werkplezier bij het in gebruik nemen van deze stal!