Nieuws

VIC Sterksel opent welzijns- en arbeidsvriendelijke Plateau 2.0 voor vleesvarkens

Gepubliceerd op
17 mei 2017

Het Varkensinnovatiecentrum (VIC Sterksel) heeft op woensdag 17 mei 2017 een nieuwe plateauafdeling voor vleesvarkens geopend. Het varkensplateau is een van de manieren om het welzijn van varkens te verbeteren. Het vergroot het leefoppervlak van de varkens met 25-40% en biedt tevens ruimte voor allerlei hokverrijkingen. De plateaustal in Sterksel voldoet aan de geactualiseerde systeemomschrijving, Plateau 2.0. Daarbij zijn de plateau’s opklapbaar om het gemak bij reinigen te verbeteren.

Een gezamenlijke evaluatie leidt tot systeemverbeteringen

IMG_1295_2.JPG

Vanaf de ontwikkeling in 2002, zijn in zowel binnen- als buitenland steeds meer plateaustallen in gebruik genomen. De diverse praktijkervaringen waren aanleiding de bestaande systeemomschrijvingen grondig te evalueren en vervolgens te komen met verbeteringen. De systeemomschrijving van Plateau 2.0 moet een optimaal functioneren van het plateau voor de varkens waarborgen, maar tegelijkertijd ook flexibiliteit in de toepassing te bieden. Plateau 2.0 is tot stand gekomen in een samenwerking van bedrijfsleven (Van Osch Uden, Nooijen Pig Flooring, Proflex Beton Producten en Genugten Agri), varkenshouders, Wageningen Livestock Research, overheid en de Dierenbescherming. Vertegenwoordigers van beide laatstgenoemden roemden de constructieve samenwerking om tot de vernieuwde systeemomschrijving te komen.

Voordelen dierwelzijn

IMG_1286_2.JPG

Wellicht het grootste voordeel van het plateau is het grotere beschikbare leefoppervlak per varken. Dit komt tevens tegemoet aan diverse marktconcepten voor diervriendelijk geproduceerd varkensvlees. Door het leefoppervlak  te vergoten van 0,8 naar 1,0 m2 per dier, ontstaat ruimte voor diverse welzijnvergrotende maatregelen. Denk daarbij aan een groter aandeel dichte vloer en de mogelijkheid om de varkens meer plezier te laten beleven. Meer plezier krijgen ze door bijvoorbeeld een wroetbak/strooisel op het plateau. Maar ook het gebruik van diverse bodemmaterialen om op te liggen en de mogelijkheid om hokgenoten te ontwijken, vergroten het dierwelzijn. De Dierenbescherming waardeert de plateaustal volgens het ‘Beter leven’-keur met één ster. Het ministerie verwacht dat de overheid de plateaustal ook na 2018 als houderijsysteem zal blijven erkennen. De kosten voor een plateau bedragen voor vleesvarkens circa 100-200 euro per m2 en voor biggen circa 50-100 euro per m2.

Praktijkervaringen bevestigen beoogde voordelen

In de praktijk blijken de vleesvarkens goed van het plateau gebruik te maken. De biggen en vleesvarkens leren het snel en gemiddeld komt 95% van de varkens op het plateau. Daarbij was er geen effect op gezondheid en technische resultaten. Wel zijn er  aanwijzingen voor minder agressie (staartbijten).

Varkenshouders zien belangrijke aandachtspunten

Om het plateau goed schoon te kunnen houden wijzen de varkenshouders op de helling en op de spleten in de roosters op de kopse kant en de muurzijde. Een goed ventilatiesysteem en comfortabele vloermaterialen moeten daarbij voorkomen dat het plateau een varkenstoilet wordt. Verder adviseren ze het plateau opklapbaar te maken, zodat ook de ruimte onder het plateau gemakkelijk is te reinigen. Als laatste moet het plateau afsluitbaar zijn om het enten, selecteren en leveren van de varkens te vergemakkelijken.

Excursieobject (enkel op afspraak)

Openingshandeling op 17 mei 2017 van een nieuwe plateauafdeling voor vleesvarkens

U kunt de plateaustal enkel bezichtigen op afspraak. Wilt u een afspraak maken voor bezichtiging? Neem dan contact op via telefoonnummer 0317-488000, of email naar vic.sterksel@wur.nl