Nieuws

Vacancy: Beleidsmedewerker Visfederatie

Gepubliceerd op
17 juni 2014

De Visfederatie is de landelijke belangenorganisatie voor de visgroothandel, import/export en
verwerkende industrie. Het doel van de organisatie is het vertegenwoordigen van de belangen
van deze sector op nationaal en internationaal niveau. De Visfederatie geeft advies aan het
Ministerie van Economische Zaken (EZ) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(VWS).

Beleidsmedewerker Visfederatie (32- 40 uur)


Achtergrond

Veel regelgeving relevant voor de sector wordt opgesteld in Brussel. De Visfederatie is daar ook
actief door te participeren in de Europese koepelorganisatie voor vishandel en verwerking,
AIPCE-CEP. Binnen AIPCE-CEP worden gezamenlijke Europese standpunten opgesteld met input
van brancheorganisaties van de verschillende lidstaten. Deze standpunten worden
voorgedragen aan de beleidsmakers van de Europese Commissie en het Europees Parlement.
Verdere uitdieping van de onderwerpen vindt plaats binnen Commissies met vakspecialisatie.
Deze Commissies zijn door het secretariaat voor de aangesloten bedrijven opgezet, om de
verschillende aandachtsgebieden voor de handel af te dekken. Denk hierbij aan Commissies in
het kader van duurzaamheid, voedselveiligheidszaken, (internationale) handelsregels en
grondstofvoorziening voor de markt.
Het secretariaat, gevestigd in Rijswijk, is per 1 september 2014 op zoek naar een
beleidsmedewerker om ons team te versterken.

Functie

De functie is gericht op de bovengenoemde beleidszaken, waaronder handelsaangelegenheden
in brede zin, duurzaamheid en levensmiddelenregelgeving.
Het betreft internationale dossiers maar ook nationale aangelegenheden en marktinformatie.
De medewerker rapporteert aan de voorzitter, en assisteert de secretaris bij werkzaamheden.
De kern van de functie is om de aangesloten bedrijven te voorzien van de relevante informatie
en deel te nemen in beleidsprocessen om de randvoorwaarden voor de aangesloten bedrijven te
optimaliseren.
Daarnaast is er ook nadrukkelijk een uitvoerend deel in een kleine werkorganisatie.
De beleidsmedewerker zal de functie verder ontwikkelen, ook naar andere werkterreinen.
Verantwoordelijkheden
- Verzamelen en volgen van (inter)nationale regelgeving op diverse terreinen;
- Verzamelen en bewerken van relevante marktinformatie
- Verspreiden van relevante informatie via nieuwsbrieven en notities;
- Onderhouden van contacten met instanties en bedrijven op het werkterrein;
- Ontwikkelen van nieuwe werkvelden en nieuwe diensten voor de aangesloten bedrijven;
- Assisteren bij andere beleidsdossiers;

- Alle voorkomende werkzaamheden die nodig zijn.Functie eisen

- Universitaire opleiding;
- Affiniteit met beleidswerk en regelgeving;
- Affiniteit met de visverwerkende industrie en handel;
- Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
- Servicegerichtheid om aangesloten bedrijven adequaat te informeren;
- In staat om zelfstandig werk te organiseren en uit te voeren;
- Energiek en initiatiefrijk;
- Goede sociale vaardigheden i.v.m. vele contacten;
- Flexibele instelling om in een klein team zowel specifieke als algemene taken aan te pakken.

Sollicitatie Procedure

Geïnteresseerde kandidaten kunnen een sollicitatiebrief en CV vóór 27 juni 2014 per e-mail

versturen naar Anne-Marie Kats: a.kats@visfederatie.nl. Voor meer informatie over de functie

kunt u contact opnemen met het secretariaat: 070- 3369690.