Van Green Challenges tot Green Deal: Plantgezondheid Event 2015

Nieuws

Van Green Challenges tot Green Deal: Plantgezondheid Event 2015

Gepubliceerd op
18 maart 2015

“Geïntegreerde gewasbescherming is de toekomst”. Dat was de boodschap die staatssecretaris Dijksma op 12 maart meegaf aan de ruim 200 bezoekers van het door Wageningen UR Glastuinbouw en LTO Glaskracht Nederland georganiseerde Plangezondheid Event bij Wageningen UR in Bleiswijk. Ook ging Dijksma in op de 'Green Deal', waarin overheid en bedrijfsleven samenwerken aan een versnelling in het duiden en beoordelen van laag-risicomiddelen en stoffen.

De staatssecretaris van Economische zaken meldde dat de Green Deal inmiddels heeft geleid tot een eerste toelating. Ze gaf aan dat ze zich de komende tijd in Europees verband blijft inzetten voor vereenvoudigde en versnelde beoordelings¬processen van laag-risico-stoffen. Ook gaf ze aan dat de sector zelf een belangrijke rol speelt bij het verkrijgen van draagvlak hiervoor: “Draagvlak is ook iets waar u aan kunt werken. Berichten over onzorgvuldige naleving van de regels rond het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen helpen daarbij niet.” In haar speech noemde Dijksma de onderdelen die horen bij geïntegreerde gewasbescherming: preventie, resistente rassen, schoon uitgangsmateriaal, weerbare teeltsystemen, scherpe monitoring en precieze bestrijdingstechnieken, biologische bestrijding en gewasbeschermingsmiddelen met een zo laag mogelijk risico voor mens, dier en milieu. Ze illustreerde dit met twee voorbeelden van actuele ontwikkelingen in het gewasbeschermingsonderzoek: het lokken en in het gewas houden van roofwantsen ter bestrijding van trips en het gebruik van rood licht voor het verhogen van de plantweerbaarheid tegen schimmels.

Green Solutions

Op het door dagvoorzitter Eric Poot van Wageningen UR geleidde programma, stonden deze en een groot aantal andere onderwerpen. Een centrale rol was weggelegd voor het gewasgezondheidsonderzoek dat in het kader van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen wordt uitgevoerd. Helma Verberkt  van LTO Glaskracht, tevens trekker van het programma van publiek-private samenwerkingsprojecten 'Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid', vertelde over de uitdagingen waar de sector mee te kampen heeft, de zogenaamde 'Green Challenges', en de manier waarop die in Topsector onderzoek worden opgepakt (het werken aan 'Green Solutions').

Grofmaziger toelatingsbeleid en verdere harmonisatie

Nico van Ruiten, voorzitter van LTO Glaskracht Nederland, sloot in zijn speech aan op de toespraak van staatssecretaris Dijksma. Hij roemde net als haar de uitstekende kwaliteit en voedselveiligheid van de Nederlandse voedingstuinbouw. De glastuinbouwsector legt de lat hoog om te komen tot verdere vergroening van gewasbescherming en verlaging van emissie. Van Ruiten onderstreepte de noodzaak voor de sector om over correctiemogelijkheden te kunnen blijven beschikken. Hij pleitte voor een grofmaziger toelatingsbeleid, met name in de sierteelt, naast verdere harmonisatie van het toelatingsbeleid in de EU voor een gelijk speelveld.

Rondleidingen en workshops

Tijdens de rondleidingen werden de bezoekers bijgepraat over een groot aantal onderzoeken, zoals het verhogen van weerbaarheid tegen aaltjes en virussen, meeldauw beheersing in de sierteelt, ziektebeheersing in de teelt van chrysant en sla op water, nieuwe strategieën voor de bestrijding van plagen zoals trips en bladluis, innovatie van insectenvallen, toepassing van plasma geactiveerd water, diagnostiek ontwikkeling en precisie spuitsystemen. In twee workshop rondes kon meer in detail worden ingegaan op een aantal actuele onderwerpen. Iedere workshop werd ingeleid door een of meer deskundigen, waarna in discussies en andere interactieve vormen kennis werd uitgewisseld. De workshops gingen over de Green Deal, de rol van plantenvoeding in het gezond houden van het gewas, het bestrijden van bodemplagen, meeldauwbeheersing, bacteriën bij overmatige wortelgroei en het belang van hygiëne daarbij, tripsbestrijding, beheersing van wol- en schildluizen, en weerbare bodems en substraten.