Nieuws

Van de ene naar de andere provincie voor een actuele bodemkaart

Gepubliceerd op
27 juni 2019

Veranderende bodem in Flevoland en Utrecht opnieuw in kaart gebracht.

De Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, geeft ruimtelijke informatie over de bodemopbouw tot globaal 1 meter diepte. Deze bodemkaart bevat een schat aan informatie over de Nederlandse bodem en kan worden gebruikt voor verschillende toepassingen, zoals waterbeheer, ruimtelijke ordening en landschapsinrichting.

Verbetering en actualisatie van de inhoudelijke informatie van deze kaart is nodig. Bodemkenmerken veranderen namelijk door natuurlijke processen, maar ook door ingrepen. Een voorbeeld hiervan zijn de veranderingen die door bodemdaling opgetreden zijn in de provincie Flevoland. De afgelopen twee jaren heeft er een zogenaamde herkartering van de bodemkaart in Flevoland plaatsgevonden. De bodemkaart voor de provincie Flevoland is verbeterd en geactualiseerd. De beschrijving van het onderzoek met bijbehorende kaarten zijn vastgelegd in een rapport.

Vanuit de provincie Flevoland zijn we dit jaar opgeschoven naar de provincie Utrecht. De bodemkaart in het oosten van Utrecht wordt geactualiseerd. In dit gebied bevindt zich een ondiepe veenlaag, die door oxidatie van het veen qua bodemkenmerken veranderd. De Eempolder is bemonsterd, de resultaten, waaronder de veendiktes, zijn bekend en worden gerapporteerd. De voorbereidingen voor het tweede deel van het veldwerk zijn bijna afgerond. Binnen enkele weken gaat de boor opnieuw de grond in.