Nieuws

Van overheid wordt visie verduurzaming verwacht

Gepubliceerd op
1 april 2014

Het verduurzamen van de economie gaat niet vanzelf en vraagt zowel van de samenleving als de overheid een bijdrage. Hoe werkt de overheid nu aan een groene en veerkrachtige economie en hoe kan zij die werkwijze verbeteren door meer met de samenleving doelen te bepalen en deze samen te realiseren?

Deskundigen uit de wetenschap, het bedrijfsleven en de rijksoverheid leverden daarom een bijdrage aan de bundel De energieke overheid; Visies op netwerkend samenwerken voor een groene en veerkrachtige economie. Als het gaat om de bijdrage aan verduurzaming wordt van de overheid meer visie en een voorbeeldfunctie verwacht. Men wenst meer duidelijkheid over de bijdrage die de overheid wil leveren aan routes en keuzes om verduurzaming te realiseren.

Aangezien veel duurzame innovaties zich nog in een verkennende transitiefase bevinden, is het belangrijk dat betrokkenen of gebruikers handvatten krijgen wat ze hiermee kunnen doen in hun (bedrijfs)organisatie en hun omgeving.  Een Community of Practice (CoP) kan behulpzaam zijn om dit met bedrijven gezamenlijk op te pakken. Naast deze aandacht voor de routes naar verduurzaming spelen er ook thema‚Äôs die zich vooral richten op de rol van de overheid bij het omgaan met steeds complexer wordende maatschappelijke vraagstukken. Dit vraagt meer experimenteerruimte en een betere externe gerichtheid en maatschappelijke verbinding.  

De bundel sluit aan op de trajecten EZ als netwerkpartner en het Kennisprogramma Duurzaam Door. Na de aftrap van de redacteurs Greet Overbeek (LEI) en Irini Salverda (Alterra) gaan hoogleraar bestuurskunde Mark van Twist (Erasmus Universiteit) en directeur Martijn van der Steen (NSOB) in op netwerksturing door de overheid bij transities naar een groene en veerkrachtige economie. Dien de Boer-Kruyt kijkt naar de netwerkende rol van de overheid vanuit haar ervaring als commissaris bij bedrijven. De sectorhoofden Sonja Kruitwagen en Olav-Jan van Gerwen (PBL) gaan in op de mogelijkheden van de Green Deals om duurzame innovaties te versnellen. Op de rol van de overheid bij duurzame energie is door hoogleraar Innovatiewetenschappen Marko Hekkert (Universiteit Utrecht en Copernicus Instituut) en directeur Meiny Prins (Priva) gereflecteerd en beschrijft procesmanager Caroline van Leenders (Agentschap NL) de Community of Practice als instrument. Ten slotte vertellen de directeuren Roald Laperre (EZ) en Kitty van der Heiden (BUZA) hoe zij het nieuwe werken binnen de rijksoverheid stimuleren en kijken de redacteurs naar de opbrengst van de bundel.