Nieuws

Varken levert veehouder meer op, maar kost ook meer

Gepubliceerd op
26 mei 2020

Het overleg ‘Langetermijnprognoses varkenshouderij’ heeft nieuwe uitgangspunten en normen vastgesteld. Varkenshouders, financiers en overheid gebruiken deze cijfers om bedrijfsbegrotingen te maken of te beoordelen.

Het verwachte saldo minus mestkosten is vastgesteld op gemiddeld € 255 per zeug per jaar en € 45 per vleesvarken per jaar. Met name bij de zeugen is er een stijging van de voerwinst, maar nemen ook de kosten verder toe.

De volledige saldoberekeningen (inclusief die van opfokzeugen en speenbiggen) zijn na verschijning van KWIN-V 2020-2021 (voor abonnees) te vinden op www.kwin.nl. Daar kunt u ook zelf saldobegrotingen maken.

De langetermijnverwachtingen voor de komende 5 tot 10 jaar zijn:

Bedragen zijn exclusief BTW.
Bedragen zijn exclusief BTW.

Voor de vleesvarkens zijn ook voerwinst en saldo per m2 berekend. De verwachte voerwinst voor opfokzeugen wordt € 175 per gemiddeld aanwezige opfokzeug per jaar, eveneens een stijging ten opzichte van de inschatting vorig jaar.

De langetermijnverwachting wordt als uitgangspunt gebruikt bij bedrijfsbegrotingen voor de komende periode van 5 tot 10 jaar en bij aanvragen voor het Borgstellingskrediet MKB-landbouw (BL) en Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De technische kengetallen zijn aangepast op basis van resultaten uit 2019.