Nieuws

Hack-marathon op de boerderij

Gepubliceerd op
1 september 2016

Op 8 en 9 juli jl. vormde het Varkens Innovatie Centrum (VIC) in Sterksel het toneel voor de eerste farmhack op een varkensbedrijf. ‘Hackers’ uit diverse geledingen werkten in een 36-urige marathonbijeenkomst samen met onderzoekers, sectordeskundigen en enkele varkenshouders aan slimme oplossingen voor vraagstukken in de varkenshouderij. Bijvoorbeeld, ‘hoe kan ik ook buiten m’n kantoor de actuele prestaties van mijn bedrijf zien?’ Of, ‘hoe verkorten we de afstand tot de consument?’ Een kenmerk van de geboden oplossingen was toepassing van bestaande en nieuwe digitale technologieën uit andere sectoren.

De winnaar: team Tijdhouderij!

Het winnende team maakte een werkend prototype van een applicatie die communiceert met beacons, en kan inschatten waarmee iemand in de stal bezig is. De app houdt bij welke activiteiten over de dag worden verricht en hoe lang, zodat je kan zien aan het einde van de dag hoeveel tijd je aan verschillende activiteiten hebt besteed. Met deze app kunnen boeren hun werkproces optimaliseren, en deze eventueel ook met elkaar vergelijken. De oplossing maakt het dus mogelijk om aan ‘time tracking’ te doen zonder veel extra werk, en de arbeidsefficiëntie te vergroten. Het team toonde overtuigend aan dat beacons heel makkelijk en flexibel in gebruik zijn, en een overtuigende usecase hebben. Inzet voor vervolg is dat op VIC Sterksel de app wordt getest. Het winnende team wordt begeleid in de verdere ontwikkeling en marktintroductie, waarvoor ze een bootcamp bijwonen eind augustus. VIC Sterksel is hierbij ook aanwezig.

Positieve hackers

Het woord ‘hacker’ krijgt hierbij een positieve klank. De groep bestond uit een mengeling van ICT-specialisten, medewerkers van creatieve ingenieursbureaus, landschapsarchitecten en mensen uit de automobielindustrie. Oftewel experts die via de legale weg dag in dag uit bezig zijn met het (op afstand) verbinden van systemen en data. In zeer korte tijd bleken ze in staat nieuwe data te ontwikkelen of te ontsluiten. Farmhack.nl, de organisator van de hack-marathon, had speciaal hiervoor een platform ingericht met alle beschikbare digitale technieken. Daarnaast stelde het VIC 40 jaar aan individuele dierdata ter beschikking, een enorme bak aan informatie dus.

Win-winsituatie

Waarom stellen deze mensen zich 36 uur beschikbaar om te werken aan oplossingen voor andermans vraagstukken? Zijn het wereldverbeteraars of idealisten? Of mensen die tevens zakelijke kansen zien? Want bij ontwikkeling van een bruikbare app, of ander digitaal product voor de varkenshouderij ligt er immers een markt in het verschiet. En zo ontstaat een win-winsituatie. En bij een gezamenlijk belang kan er in 36 uur dus veel ontstaan. De medewerkers van VIC zijn enthousiast over de opgeleverde oplossingen en hopen binnenkort met een aantal aan de slag te gaan binnen de ‘Proeftuin Varkenshouderij’.