Persbericht

Varkenshouders hebben meer vertrouwen in de toekomst

Gepubliceerd op
28 juli 2016

Het vertrouwen van varkenshouders is sterk toegenomen. Niet alleen de huidige situatie op het bedrijf wordt beter beoordeeld, ook de verwachting over 2 tot 3 jaar is positief. Dit blijkt uit de Agro Vertrouwensindex over het tweede kwartaal 2016. De biggenprijzen zijn in het begin van het tweede kwartaal gestegen. Naast de varkenshouderij zijn ook de glastuinbouw en de akkerbouwers positiever over de huidige situatie. Met name de sierteelt heeft de laatste weken van het tweede kwartaal goede prijzen ontvangen. In de opengrondstuinbouw is de huidige stemming lager dan vorig kwartaal.

Agrimatie.nl

Nieuwste Agro Vertrouwensindex

De nieuwste Agro Vertrouwensindex laat per sector meerdere opvallende veranderingen zien, zowel over de huidige situatie alsook de verwachting over 2 à 3 jaar. Meerdere sectoren hebben het afgelopen kwartaal te kampen gehad met uiteenlopende klimatologische omstandigheden. De waarde van de index voor de gehele land- en tuinbouw kwam in het tweede kwartaal uit op 10 (op een schaal van -100 tot 100). Dat komt neer op een daling van nog geen punt ten opzichte van een kwartaal eerder.

Toekomst melkveehouder rooskleuriger

De melkveehouders zijn niet positief over de huidige situatie; de stemmingsindex is voor het eerst sinds de start van deze index (2012) onder nul. In het tweede kwartaal van dit jaar was de melkprijs nog steeds laag. Echter, de toekomst ziet de melkveehouder een stuk rooskleuriger in. De verwachting van de melkveehouders voor het komende jaar is dat zowel de opbrengstprijs als de winst zullen toenemen, waarbij de kosten licht toenemen en de productie iets afneemt.

Kosten fors toenemen

Opvallend is ook de verwachting die akkerbouwers hebben over de bedrijfssituatie over de komende 2 à 3 jaar. Deze daalt nog meer ten opzichte van het vorige kwartaal en nadert de laagste score in het vierde kwartaal van 2012. Voor het komende jaar is de verwachting van de ondernemers dat de kosten fors zullen toenemen, producties sterk zullen dalen en de opbrengstprijzen nagenoeg onveranderd laag zullen blijven.

Vertrouwen pluimveehouders gedaald

Het vertrouwen van pluimveehouders is iets gedaald. Met name de huidige situatie op het bedrijf kent een negatieve correctie. Dit valt samen met de gedaalde eier- en vleeskuikenprijzen. De verwachting voor over 2 tot 3 jaar blijft nagenoeg onveranderd. Voor het komende jaar worden de kosten hoger ingeschat, zal de productie wat afnemen en zullen de opbrengstprijzen omlaag gaan waardoor ook omzet en winst negatiever worden beoordeeld.