Nieuws

Veel belangstelling voor Livestock Research op AgroTechniekHolland 2014

Gepubliceerd op
19 september 2014

Het is mogelijk om meer gebruik te maken van de energie die al op het melkveebedrijf aanwezig is. Dat toonden Wageningen UR Livestock Research, Dairy Campus en Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) in hun energiepaviljoen op de ATH beurs van 10 t/m 13 september 2014. Hoe kun je met minder energie meer melk produceren?

Energierijke mogelijkheden

Te veel aan lichaamswarmte van de koeien, warmte uit mest die afkoelt en bewegingsenergie door het lopen van koeien en het duwen tegen het voerhek zijn enkele mogelijke energie bronnen die nu nog niet benut worden. Via een film en met enkele kunstkoeien werden deze potentiële mogelijkheden getoond. Melkveehouders, bedrijven en media bleken erg benieuwd naar de achtergronden en vooral naar de technische mogelijkheden om deze ideeën de komende jaren praktijkrijp te maken.

Bewegingsenergie

Het gebruik maken van de bewegingsenergie werd als meest realistisch beoordeeld. Ook omdat studenten van VHL een mooie film over het opwekken van energie via de ‘koeiendans’ hadden gemaakt. En recent is in Brazilië een voetbalveld geopend waar de bewegingsenergie van de spelers gebruikt wordt om de lampen te laten branden.

Toekomst

Livestock Research en Dairy Campus zetten samen met geïnteresseerde partijen concrete stappen om de ideeën verder te ontwikkelen. Wanneer u de beurs niet heeft kunnen bezoeken: deze film van Agrimedia geeft een korte impressie. 

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan