Veel interesse voor demo gewasbeschermingssysteem van Gezonde Kas tijdens IPM-beurs in Essen

Nieuws

Veel interesse voor demo gewasbeschermingssysteem van Gezonde Kas tijdens IPM-beurs in Essen

Gepubliceerd op
9 februari 2015

Tijdens de internationale vakbeurs IPM in Essen, Duitsland van eind januari, was veel belangstelling van vooral telers voor de presentatie van het Gezonde Kas-systeem: een totaal nieuw, integraal gewasbeschermingssysteem.

Het Gezonde Kassysteem bestaat uit apparaten en software, die het duurzaam managen van een modern glastuinbouwbedrijf mogelijk maken. Het systeem attendeert de teler op de aanwezigheid van ziekten en plagen voordat er symptomen zichtbaar zijn, helpt hem bij het nemen van beslissingen en adviseert en faciliteert hem bij het toepassen van de noodzakelijke maatregelen. Het Gezonde Kas-systeem is ontwikkeld binnen het Interreg project Gezonde Kas waarvan de activiteiten eind 2014 zijn afgelopen.

Precisiespuit

Van de producten die in Essen gedemonstreerd werden, trok de precisiespuit-apparatuur erg de aandacht. Mensen konden de spuit zelf in gang zetten door blaadjes voor de sensor te houden die chlorofyl registreert. Doordat met deze spuit alleen de plant wordt bespoten kan een reductie van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen van minstens 50% gerealiseerd worden.

Meten van fotosynthese

Ook waren er erg veel vragen over de cholorofyl-fluorescentie (CF)-camera waarmee de activiteit van fotosynthese gemeten kan worden. Deze CF camera wordt in het Gezonde Kas-systeem ingezet om plantenstress te meten, een indicatie voor de aanwezigheid van ziekten. In combinatie met de getoonde toetsen waarmee ziekten gedetecteerd kunnen worden kunnen ziekten aangetoond worden nog voor symptomen zichtbaar zijn waardoor uitermate vroeg ingrijpen mogelijk wordt.

INTERREG

Het project Gezonde Kas wordt in het kader van het INTERREG IV A programma Deutschland-Nederland medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en door het Ministerie van Economische Zaken, de Provincies Drenthe, Limburg, Gelderland en Groningen, Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr en Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen. Het wordt begeleid door het programmamanagement bij de Euregio Rijn-Waal.