Nieuws

Veel ondernemers op de Dag van de Multifunctionele Landbouw

Gepubliceerd op
16 december 2015

Woensdag 9 december werd de PPS Multifunctionele Landbouw afgerond met de Dag van de Multifunctionele Landbouw. Op deze dag werden de resultaten gepresenteerd van het 3-jarige onderzoeksprogramma van Wageningen UR en de vakgroep Multifunctionele Landbouw van LTO Nederland. Alle resultaten van het programma zijn handzaam samen gebracht in een brochure. Deze werd door Andries Visser, coördinator van het onderzoek, overhandigd aan Isabelle Diks, voorzitter van de ‘Denktank Landbouw in Verbinding’. De denktank is onlangs door het ministerie van EZ ingesteld en zal zich buigen over hoe landbouw en samenleving meer met elkaar verbonden kunnen worden.

De resultaten van het programma werden met alle deelnemers gedeeld en besproken in 12 workshops. In de workshops was onder meer aandacht voor agrarische kinderopvang, boerderijeducatie, nieuwe verdienmodellen in de zorglandbouw, professionalisering van  boerderijwinkels, nieuwe markten in plattelandstoerisme, wet en regelgeving rond multifunctionele landbouw en private financiering van agrarisch natuurbeheer. 

Films over multifunctionele landbouw

Het  programma werd afgesloten met een geanimeerde netwerkborrel waar ook 3 inspirerende bedrijfsfilms te zien waren die een goed beeld geven van de multifunctionele landbouw en die gemaakt zijn als onderdeel van de eindrapportage. Gezien de belangstelling voor deze dag, ongeveer 150 deelnemers waaronder zo’n driekwart ondernemers, lijkt een tweede editie volgend jaar zeer waarschijnlijk. Een groot aantal deelnemers gebruikte deze bijeenkomst om zich verder te oriënteren op een nieuwe tak op hun bedrijf. 

Bekijk het einddocument met daarin alle rapporten, brochures, video’s en andere producten.