Nieuws

Veendikte voor noord Nederland in kaart

Gepubliceerd op
9 juli 2018

Met het bodemkundig onderzoek in het westelijke veengebied van het Waterschap Drents Overijsselse Delta is de landelijke veendiktekaart voor het noorden van Nederland compleet.

De bodemkaart onderscheidt allerlei bodemtypen met veenlagen ondiep in het profiel. Door oxidatie en klink neemt de veendikte geleidelijk af. Voor het beheer van veengebieden is het van belang om inzicht te hebben in de veendiktes.

Bodemkundig onderzoek in het westelijke veengebied van het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft geresulteerd in een geactualiseerde Bodemkaart schaal 1 : 50 000. Daarnaast is de veendikte in kaart gebracht. De landelijke veendiktekaart is nu compleet voor alle veengebieden ten noorden van de lijn Amersfoort Apeldoorn. De beschrijving van het onderzoek met bijbehorende kaarten zijn vastgelegd in een rapport.