Nieuws

Veiligheid nanomateriaal SAS (silica) in voeding onzeker

Gepubliceerd op
22 juli 2014

Bron: website RIVM. De veiligheid van het nanomateriaal SAS in voeding blijft onzeker. Voedseladditief E551 bestaat uit ‘synthetisch amorf silica’ (SAS) en wordt toegepast als antiklontermiddel. Het is aanwezig in producten als coffeecreamer, soep-, saus- en kruidenmixen.

'Ondanks dat er nieuw onderzoek is gedaan kan nog steeds geen uitspraak over het gezondheidsrisico worden gedaan. RIVM komt wel tot nieuwe inzichten die de risicobeoordeling concreter en kwantitatiever maken dan voorheen mogelijk was. Hieruit blijkt dat gezondheidseffecten als gevolg van SAS in voeding mogelijk zijn.

Levenslang voedingsmiddelen met SAS

In de studie heeft het RIVM berekend hoe hoog de concentratie van silica in de lever van de mens kan worden als hij levenslang voedingsmiddelen met SAS eet. Vervolgens is deze concentratie vergeleken met de concentratie in de lever van proefdieren waar SAS ontstekingseffecten veroorzaakte. De berekende concentratie in de lever van de mens waren op hetzelfde niveau als bij deze proefdieren waar effecten zijn gevonden. Dit suggereert dat gezondheidseffecten als gevolg van SAS in voeding mogelijk zijn.'

De bevinden van het RIVM zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op een publicatie van RIKILT Wageningen UR.

Voor meer informatie kunt u de website van het RIVM raadplegen.