Nieuws

Veldbijeenkomsten waardenetwerk 'Betere stikstofbenutting met de Aardappelsensing app'

Gepubliceerd op
13 juli 2015

Voor het waardenetwerk 'Betere stikstofbenutting met de Aardappelsensing app' waren op 6 juli drie veldbijeenkomsten, achtereenvolgens in Zuid-Limburg, Midden-Limburg en Noord-Limburg. Met de deelnemende aardappeltelers en loonwerkers zijn de eerste ervaringen met de Aardappelsensing app uitgewisseld. Eerste indruk: enthousiasme over de mogelijkheden om op deze wijze de aardappelteelt te volgen en een eventuele bijbemesting vast te stellen en uit te voeren. Er zijn veel percelen gescand met de sensor en plaatsspecifiek bijbemest.

Er is gekozen om 15 percelen intensief te volgen. Naast het scannen van de gewassen met de Yara-sensor is van 12 percelen ook op een representatieve plek de Bemestingsnavigator ingezet als referentiemeting en om nog een bodemanalyse te hebben voor stikstof, kali, magnesium en mangaan.

Naast de 15 percelen hebben de 3 bedrijven, waar een N-sensor op de veldspuit of trekker gemonteerd is, een grote hoeveelheid andere percelen gescand. Of om de percelen gewoon in groei te volgen, kennismaken met de mogelijkheden of om daadwerkelijk bij een klant of op hun eigen percelen ook een bijbemesting op basis van de resultaten van de scan uit te voeren.

Veldbijeenkomsten waardenetwerk 'Betere stikstofbenutting met de Aardappelsensing app'

In totaal zijn tot nog toe bijna 50 percelen ingetekend in Akkerweb en 1 tot wel 5 keer gescand met de sensor. Op basis van de eerste scans (vanaf 3 weken na opkomst) bleek in alle gevallen geen bijbemesting noodzakelijk. Vanaf eind juni bleek op een aantal percelen de N-opname (gemeten met de N-sensor) achter te blijven bij de streefopname. Voor een vijftal percelen is een taakkaart gemaakt voor de bijbemesting en is een plaatsspecifieke bijbemesting uitgevoerd. Komende weken zullen er nog meer volgen.

Twee bedrijven, die meedoen in het waardenetwerk hebben andere sensoren dan de Yara-sensor. Zij volgen de ontwikkelingen intensief en bekijken, door zelf ook met deze sensoren op dezelfde percelen te meten de mogelijkheden van deze sensoren te verkennen.

Telersgroep in Zuid-Limburg op bezoek bij Loonbedrijf Steinbusch BV, die de scans uitvoert. In het veld worden de gemaakte kaartjes vergeleken met de stand van het gewas in het veld. Conclusie: de sensor ziet meer dan het oog van de boer. Op 27 juni is op dit perceel een plaatsspecifieke bijbemesting uitgevoerd.
Telersgroep in Zuid-Limburg op bezoek bij Loonbedrijf Steinbusch BV, die de scans uitvoert. In het veld worden de gemaakte kaartjes vergeleken met de stand van het gewas in het veld. Conclusie: de sensor ziet meer dan het oog van de boer. Op 27 juni is op dit perceel een plaatsspecifieke bijbemesting uitgevoerd.
Telersgroep in Midden-Limburg op bezoek bij het perceel van Geraats Baexem. Chris Breukers, die de scans uitvoert heeft zojuist op het perceel een nieuwe scan uitgevoerd. De resultaten van de vorige metingen worden besproken.
Telersgroep in Midden-Limburg op bezoek bij het perceel van Geraats Baexem. Chris Breukers, die de scans uitvoert heeft zojuist op het perceel een nieuwe scan uitgevoerd. De resultaten van de vorige metingen worden besproken.
Telersgroep in Noord-Limburg op bezoek bij Loonbedrijf Timmermans Agriservice, die de scans uitvoert. In het perceel van Tom Derikx wordt de stand van het gewas bekeken. Besloten is om aan de hand van de gemaakte scan een taakkaart te genereren en een plaatsspecifieke bijbemesting uit te voeren. Deze is op 8 juli uitgevoerd.
Telersgroep in Noord-Limburg op bezoek bij Loonbedrijf Timmermans Agriservice, die de scans uitvoert. In het perceel van Tom Derikx wordt de stand van het gewas bekeken. Besloten is om aan de hand van de gemaakte scan een taakkaart te genereren en een plaatsspecifieke bijbemesting uit te voeren. Deze is op 8 juli uitgevoerd.