Nieuws

Veni-beurs voor negen WUR-onderzoekers

Gepubliceerd op
17 juli 2019

Negen onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) krijgen een Veni-financiering van 250.000 euro van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Hiermee kunnen ze de komende drie jaar hun eigen onderzoeksideeën verder ontwikkelen.

De Veni wordt jaarlijks door NWO toegekend aan excellente onderzoekers die onlangs gepromoveerd zijn. Zij worden door het NWO geselecteerd op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting.

In totaal dienden in deze Veni-ronde 1151 onderzoekers een ontvankelijk voorstel in voor financiering. Daarvan zijn er nu 166 gehonoreerd, onder wie deze negen wetenschappers van WUR:

De wijsheid van planten: blokkeer de nooduitgang van pathogenen om de efficiëntie van antibiotica te herstellen

Carla Araya-Cloutier

Bacteriën kunnen antibiotica overleven door ze uit hun cellen te pompen. Gestreste planten produceren stoffen die deze pompen blokkeren. Om de efficiëntie van antibiotica te herstellen, zullen onderzoekers pomp-blokkers in gestreste planten identificeren en hun werking bestuderen met behulp van innovatieve computersimulaties.


Booming of blooming? De toekomst van meren in een veranderende wereld

Annette Janssen

Algenbloei verandert meren in een giftige soep. Waarom kunnen we ze niet voorkomen? Dit onderzoek bestudeert de interactie tussen omgeving en maatschappij om nieuwe oplossingen te vinden die algenbloei voorkomen. Deze oplossingen helpen ons om het water in onze meren weer gezond te maken.


Testen die zich automatisch aan het monster aanpassen

Gert Salentijn

Bij voedselveiligheid of klinisch onderzoek geldt in toenemende mate: meten is weten. Het liefst zou je dit overal zelf kunnen doen. Maar zou je weten wat je moet meten, en hoe? De onderzoeker gaat ‘slimme’ tests ontwikkelen die zich automatisch aanpassen aan het geteste monster, voor een betrouwbaar resultaat.


Als een vis in het water

Lysanne Snijders

Veel wilde dieren zien hun omgeving voortdurend veranderen, zo ook vissen die in tropische rivieren leven. Hoe lukt het ze om toch genoeg eten te vinden? De onderzoekster zal via veldexperimenten testen welke individuele en sociale eigenschappen een sleutelrol spelen.


Begrip van de barrières voor genetische uitwisseling in hybride planten

Charles Underwood

Door hybridisatie met wilde soorten kunnen gewassen verbeterd worden. Tomaten kunnen hybriden maken met wilde soorten, maar de uitwisseling van genetisch materiaal tussen deze soorten wordt onderdrukt. Het doel van dit onderzoek is het begrijpen van de barrières tussen plantensoorten, om innovatieve manieren voor de veredeling van gewassen te stimuleren.

Bouwen aan duurzame C1-routes in een bacterie

Nico Claassens

Methanol en andere ‘1-koolstof (C1) moleculen’ zijn ideale grondstoffen voor de productie van biochemicaliën en biobrandstoffen. Helaas kunnen geschikte micro-organismen voor biotechnologische productie, zoals Escherichia coli, niet groeien op deze grondstoffen. De onderzoeker gaat E. coli hiervoor vele genetische mutaties voor 1-koolstof consumptie ‘inbouwen’ en uitzoeken welke mutaties belangrijk zijn.


Omgevingscomputermodellen zijn mensenwerk

Lieke Melsen

Geef verschillende personen hetzelfde recept, het uiteindelijke gerecht zal anders smaken. Hetzelfde geldt voor computermodellen voor omgevingsvoorspellingen. Verschillende modelleurs zullen bijvoorbeeld verschillende Rijnafvoer voorspellen ten gevolge van klimaatverandering, zelfs als zij hetzelfde model gebruiken. Dit onderzoek zal deze verschillen zichtbaar maken en verminderen, door beslissingen van modelleurs te analyseren.


Wat bepaalt de weerbaarheid van tropische bossen tegen droogte en vuur?

Masha van der Sande

Tropische bossen zijn belangrijk voor klimaatmitigatie door koostofopname uit de atmosfeer. In dit project wordt onderzocht hoe planteigenschappen de weerbaarheid van bossen tegen droogte en vuur beïnvloeden. Deze resultaten zullen helpen bij het opzetten van effectief bosbeheer, zodat de rol van tropische bossen in klimaatmitigatie gewaarborgd blijft.


Het Gastheer-parasiet supergenoom: een onbenutte bron voor ziekteresistentie veredeling

Mark Sterken

De huidige plantenveredeling beschouwt ziekteresistentie als de uitkomst van een eenvoudige gen-om-gen relatie tussen gastheer en parasiet. Hierdoor is de benutte genetische basis voor resistentieveredeling in moderne gewassen extreem smal. Het supergenoom concept gaat uit van een complexe, graduele co-evolutie van genetische netwerken als basis voor nieuwe vormen van ziekteresistentie.