Persbericht

Veni-beurzen voor zeven jonge Wageningse wetenschappers

Gepubliceerd op
29 juli 2014

Zeven jonge onderzoekers van Wageningen University ontvangen een Veni-subsidie van 250.000 euro, voldoende voor drie jaar onderzoek. Dat heeft de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) bekendgemaakt. De Veni-subsidie, beschikbaar gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, is een persoonsgebonden beurs die tot doel heeft wetenschappelijk talent te bevorderen.

De zeven Wageningse talenten die de Veni-beurs dit jaar krijgen, zijn:

Exploiting your neighbour's cry for help - the role of herbivore induced plant volatiles in plant growth strategies - Dr. J.C. (Bob) Douma, Gewas- en onkruidecologie

Als planten worden aangevreten door insecten gaan ze vluchtige stoffen produceren. Maar buurplanten kunnen deze informatie gebruiken om hun investering in verdediging of groei te reguleren. Douma onderzoekt met behulp van 3D-modellen, evolutionaire speltheorie en experimenten welke strategie voordelig is. Deze inzichten helpen gewasproductie te verduurzamen.

Fundamentals and kinetics of electrochemically active microorganisms on capacitive materials - Dr. A. (Annemiek) ter Heijne, Milieutechnologie

Bacteriën kunnen uit afvalwater elektronen vrijmaken en deze elektronen opslaan in geleidende korrels. De onderzoekers gaan bestuderen hoe de bacteriën deze korrels opladen en welke factoren dit proces beïnvloeden. Daarmee willen zij afvalwater schoonmaken en tegelijkertijd zoveel mogelijk elektriciteit opwekken en opslaan voor later gebruik.

Re-patterning water control: Vegetable agro-export chains, water rights and rural livelihoods in the Bajío, Mexico - Dr. ir. J.D. (Jaime) Hoogesteger van Dijk, Omgevingswetenschappen

Dit onderzoek bestudeert hoe in de Bajío in centraal Mexico grootschalige groententeelt voor consumenten in Europa en Noord Amerika de toegang tot water voor irrigatie en het daaraan gerelateerde leven van rurale gemeenschappen verandert. Op basis hiervan verkent het de mogelijkheden en beperkingen van initiatieven die binnen deze productieketens een eerlijke en duurzame maatschappelijke bijdrage proberen te bewerkstelligen.

Mechanics, aerodynamics and energetics of mosquito flight - Dr. ir. F.T. (Florian) Muijres,  Experimentele zoölogie

Hoe vliegen malariamuggen? Muggen zijn bijzonder gevaarlijk omdat ze ernstige ziektes zoals malaria verspreiden. Deze verspreiding is zeer effectief omdat muggen bloed zuigen en vliegen. Er is echter relatief weinig bekend over hun vliegprestaties. Daarom stelt Muijres voor de vliegprestaties van muggen te bestuderen met een experimentele en modelmatige benadering.

Quality matters: including water quality in global water stress projections - Dr. M.T.H. (Michelle) van Vliet, Aardsysteemkunde

Waterstress neemt wereldwijd toe doordat de vraag naar kwalitatief goed water toeneemt onder een groeiende, welvarende wereldbevolking, terwijl waterbeschikbaarheid verandert door o.a. klimaatverandering. Dit onderzoek ontwikkelt een integraal model om huidige en toekomstige waterstress wereldwijd te bepalen.  Mogelijkheden voor verbetering van waterkwaliteit door technologische oplossingen worden geëvalueerd.

Africa for sale? Exploring the Development Impacts of Foreign Investments in African Agriculture - Dr. ir. M.J. (Maarten) Voors, Ontwikkelingseconomie

Buitenlandse investeringen in de Afrikaanse landbouw zijn recent sterk toegenomen. De gevolgen hiervan zijn potentieel verreikend maar niet systematisch onderzocht. Dit onderzoek analyseert de causale effecten op ontwikkeling voor het Afrikaanse continent, en analyseert in detail een grootschalig commercieel landbouwproject in Sierra Leone.

Experimental evolution of antibiotic resistance in bacterial consortia - Dr. M.G.J. (Marjon) de Vos, Plantenwetenschappen

Antibioticaresistentie is een groeiend, wereldwijd, probleem, omdat het de behandeling van infecties bemoeilijkt. In infecties veroorzaakt door meerdere ziekteverwekkers hebben bacteriën vaak onderlinge interacties die hun groei beïnvloeden. In deze studie zullen de onderzoekers het effect van deze onderlinge interacties op de evolutie van antibioticaresistentie bestuderen.

Bob Douma, Annemiek ter Heijne, Jaime Hoogesteger van Dijk, Michelle van Vliet, Maarten Voors en Marjon de Vos zijn naast onderzoeker ook alumnus of alumna van Wageningen University.

Veni-Vidi-Vici

NWO kent jaarlijks Veni-subsidies toe aan jonge wetenschappelijke talenten die daarmee gedurende drie jaar onderzoek kunnen doen. Dit jaar zijn er 152 Veni’s toegekend, waarvan zeven in Wageningen zijn beland.

Het verkrijgen van een Veni-subsidie geldt als een belangrijke stap aan het begin van een wetenschappelijke carrière. Hun subsidieaanvraag is beoordeeld door wetenschappers in het binnen- en buitenland. De jonge onderzoekers die de beurs krijgen hebben aangetoond dat zij een opvallend talent bezitten voor wetenschappelijk onderzoek en behoren tot de top van hun onderzoeksveld.

Staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: “Met deze beurs kunnen jonge, veelbelovende onderzoekers een vliegende start maken met hun wetenschappelijke carrière. Het is van groot belang dat zij zich de komende jaren volledig kunnen richten op hun onderzoek.”

De Veni-subsidie van NWO is een van de drie subsidievormen van de zogeheten Vernieuwingsimpuls. De andere twee subsidies zijn de Vidi-subsidie (voor ervaren postdoctorale onderzoekers) en de Vici-subsidie (voor zeer ervaren onderzoekers). De Vernieuwingsimpuls is opgezet door NWO in samenwerking met het Ministerie van OCW, de Koninklijke Academie van Wetenschappen en de universiteiten.