Veranderende leefomgeving centraal in ESG-jaarboek 2014

Nieuws

Veranderende leefomgeving centraal in ESG-jaarboek 2014

Gepubliceerd op
4 maart 2015

Het jaarboek van de Environmental Sciences Group van Wageningen UR bevat een dwarsdoorsnede van de activiteiten van Alterra, het departement Omgevingswetenschappen van Wageningen Universiteit en het ISRIC in 2014. Het jaarboek staat in het teken van veranderingen. De veranderingen in onze leefomgeving gaan snel. Ze worden vaak als bedreigingen ervaren, maar bieden ook kansen. Als onderzoekorganisatie spelen wij daar nadrukkelijk op in.

Centraal staat ons onderzoek naar de gevolgen van veranderingen in onze fysieke, economische, natuurlijke en stedelijke omgeving. En uiteraard de oplossingen die wij daarvoor aandragen. Want daarin ligt de kracht van het Wageningse wetenschappelijke onderzoek: het samen met stakeholders zoeken naar oplossingen voor problemen, van lokaal tot internationaal, van ruimtelijk tot sociaal, en van fundamenteel tot toepassingsgericht. Samen met bewonersgroepen en lokale bestuurders, en samen met organisaties als de Verenigde Naties of de Wereldbank. Voor de kwaliteit van onze leefomgeving, waar ook ter wereld.

Interviews met relaties en onderzoekers

Behalve korte stukken over een groot aantal onderzoekprojecten bevat het jaarboek ook een serie interviews, zowel met externe relaties als met eigen onderzoekers. Zo geven deltacommissaris Wim Kuijken, Pieter van Vollenhoven, Achmea-directeur Marjolein Verstappen en burgemeester Luc Winants van het Limburgse Brunssum hun visie op onze aandachtvelden en ons onderzoek. Pier Vellinga, Coen Ritsema, Lars Hein, Anne van Doorn, Edo Gies, Sven Stremke, Joop Schaminée en Herbert Prins vertellen over hun (wetenschappelijke) visie en hun (maatschappelijke) drijfveren.

Environmental Sciences Group (ESG)

In het tweede deel van dit jaarboek staan allerlei organisatorische gegevens, die inzicht geven in de ESG-organisatie, variërend van de samenstelling van ons medewerkersbestand tot onze internationale positionering. Er zijn twee versies: een Nederlandstalige en een Engelstalige.