Veranderingen landelijk gebied vragen andere rol van gemeenten

Nieuws

Veranderingen landelijk gebied vragen andere rol van gemeenten

Gepubliceerd op
13 mei 2015

De grote en vaak onomkeerbare veranderingen in het landelijk gebied vragen een actieve en wendbare opstelling van de Nederlandse gemeenten. Zij kunnen het beste samen met burgers en bedrijven de uitdagingen oppakken die deze veranderingen met zich meebrengen. Dat concludeert Alterra Wageningen UR in een trendverkenning voor het landelijk gebied op thema’s als landbouw, demografie, werkgelegenheid, recreatie en natuur. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Er verandert veel in het landelijk gebied. Enerzijds is er sprake van schaalvergroting van (agrarische) bedrijven en voorzieningen, en anderzijds zien we een toename van kleinschalige en lokale initiatieven van burgers en bedrijven. Technologische innovatie kan de bedrijvigheid en de leefbaarheid in het landelijk gebied vergroten. Ook is een toename van extreme gebeurtenissen mogelijk door klimaatverandering of de uitbraak van dierziekten. De VNG heeft de trendverkenning laten uitvoeren omdat ze constateert dat het Rijk haar aandacht vooral richt op trends in het stedelijk gebied. Daarbij blijven ontwikkelingen en uitdagingen in het landelijk gebied onderbelicht. Dit ondanks het feit dat het landelijk gebied van groot belang is voor de stad als leverancier van voedsel, recreatieve ruimte, groen, transport en energie.

De trendverkenning van Alterra geeft bestuurders en ambtenaren van gemeenten niet alleen inzicht in de belangrijkste trends per thema, maar geeft ook aan waar de uitdagingen voor hen liggen. Alterra-onderzoeker Wim Nieuwenhuizen: “Onze trendverkenning kan de start worden voor gemeenten om samen met burgers en bedrijven actief aan de slag te gaan met de veranderingen die zich nu al buiten zichtbaar zijn. En niet alleen voor gemeenten, maar ook voor provincies en het Rijk. Zij kunnen zo samen op een gerichte en doeltreffende manier invulling geven aan de participatiesamenleving.”

Lees meer in het Alterra-rapport: