Persbericht

Verbeteren eiwitinname bij oudere patiënten: positieve resultaten Cater with Care®-onderzoek

Gepubliceerd op
2 december 2015

Studies in het Cater with Care®-project laten zien dat eiwitrijke en eiwitverrijkte basisvoedingsmiddelen de eiwitinname van ouderen substantieel kunnen verhogen. Dit is aangetoond bij ouderen in woonzorginstellingen, in het ziekenhuis en thuis. In het project ontwikkelden bedrijven samen met kennisinstellingen smakelijke, eiwitverrijkte basisvoedingsmiddelen, afgestemd op de wensen van ouderen. De resultaten van de innovatieve aanpak van ondervoeding in het Cater with Care®-project werden op 1 december gepresenteerd op de wetenschapsavond van de Alliantie Voeding Gelderse Vallei.

Eiwitvoorziening verhogen in het ziekenhuis

Janne Beelen, promovendus aan Wageningen University, presenteerde resultaten van de effectstudie, uitgevoerd bij ouderen in Ziekenhuis Gelderse Vallei. In de effectstudie had de helft van de deelnemende patiënten naast hun energie- en eiwitrijke dieet de keuze uit Cater with Care-producten: eiwitverrijkt of van nature eiwitrijk. Dit met het doel om makkelijker de aanbevolen hoeveelheid eiwit van 1,2-1,5 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht per dag (g eiwit/kg BW/dag) voor ouderen* te halen. Significant meer patiënten die Cater with Care-producten tot hun beschikking hadden, bestelden deze aanbevolen hoeveelheid eiwit op de vierde dag na ziekenhuisopname (zie onder, tabel 1): 79% tegen slechts 50% van de patiënten in de controlegroep. De studie liet zien dat patiënten die Cater with Care-producten konden kiezen, minder afhankelijk waren van zuivel en vlees voor hun eiwitvoorziening. Dit zorgde met name voor een belangrijke toename van eiwit bij het ontbijt en tussendoortjes.

Substitutie van basisvoedingsmiddelen

De innovatieve producten zijn afgestemd op de wensen van ouderen en zorgprofessionals en ook op inzichten uit de voedingswetenschap. ‘De studies zijn gedaan op afdelingen waar alle patiënten standaard een eiwit en energieverrijkt dieet krijgen, omdat bleek dat ook veel patiënten zonder (risico op) ondervoeding een te lage eiwitinname hebben. Ondanks dit beleid wordt de eiwitbehoefte vaak niet behaald’, aldus André Janse, klinisch geriater in Ziekenhuis Gelderse Vallei. ‘Vervanging van gangbare basisvoedingsmiddelen door eiwitverrijkte, smakelijke basisvoedingsmiddelen in het dagmenu blijkt effectief om de inname van extra eiwit te bevorderen’, aldus Janse.

Centraal in Cater with Care® staat dat de producten in een dagmenu passen en goed gewaardeerd worden door de ouderen. Bedrijven hebben in samenwerking met NIZO Food Research en Wageningen UR Food & Biobased Research nieuwe smakelijke, eiwitverrijkte voedingsmiddelen ontwikkeld. Om de eiwitaanbevelingen te halen werd gestreefd naar een hoeveelheid van 10 gram eiwit per portie. Lees meer over het project in de recente Care with Care®-nieuwsbrief.

Belang van voldoende en eiwitrijk eten

Als gevolg van ondervoeding nemen maatschappelijke en zorgkosten toe: de totale kosten van ondervoeding in Nederland bedragen € 1,8 miljard. Eén op de zes thuiswonende ouderen is ondervoed, in zorginstellingen is dit één op de vijf. In ziekenhuizen is ongeveer een derde van de oudere patiënten ondervoed. Patiënten met ondervoeding herstellen langzamer na ziekte en operaties. De kans op complicaties wordt vergroot. Ook kan de weerstand en de kwaliteit van leven afnemen. Het vervangen van gangbare voedingsmiddelen in het dagmenu blijkt effectief om de inname van eiwit te bevorderen. De komende tijd zullen de resultaten uit het project gepresenteerd worden op de Geriatriedagen in februari 2016 en de Diëtistendagen in april 2016. In het najaar van 2016 hoopt Janne Beelen te promoveren op de voedingsonderzoeken in het Cater with Care®-project.

EFRO Project Cater with Care®

Cater with Care® is ontwikkeld op initiatief van de Alliantie Voeding en mede met EFRO subsidie uitgevoerd. De samenwerkende partners zijn Wageningen UR Food & Biobased Research, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Sodexo, NIZO Food Research, Heinz, Stichting Promotie Kalfsvlees, Pure4You en Carezzo.

Ondergrens gehaald (1,2g eiwit / kg BW/dag) Bovengrens gehaald (1,5 g eiwit /kg BW/dag)
Controlegroep - Standaard Energie & Eiwit verrijkt dieet 50% 21%
Interventiegroep - Dieet met Cater With Care® producten 79% 60%

Tabel 1: Percentage oudere patienten dat op de vierde dag na ziekenhuisopname de onder- of bovengrens van de aanbevolen hoeveelheid eiwit behaalt, onderverdeeld tussen controle- en interventiegroep (Beelen et al., unpubished). 

* verwezen publicatie: Bauer, J., et al., Evidence-Based Recommendations for Optimal Dietary Protein Intake in Older People: A Position Paper From the PROT-AGE Study Group. Journal of the American Medical Directors Association, 2013. 14(8): p. 542-559.