Nieuws

Verbetering inzet Macrolophus pygmaeus in tomaat

Gepubliceerd op
10 maart 2014

Renata van Holstein-Saj en Gerben Messelink.

De vestiging van de roofwants Macrolophus pygmaeus in tomaat komt vaak moeizaam op gang in de periode wintervoorjaar. Op een commercieel tomatenbedrijf is gekeken of de populatiegroei van Macrolophus versneld kan worden met alternatief voedsel. Een standaard toepassing van Ephestia-eieren (35g/ha) werd vergeleken met een 5x zo hoge dosering van de veel goedkopere Artemiacysten (175g/ha). Het wekelijks verblazen van dit voedsel verdrievoudigde de populatie Macrolophus ten opzichte van de behandeling met Ephestia-eieren. De dichtheden liepen op tot meer dan 100 per plant in een periode van 16 weken. Het viel daarbij op dat Macrolophus nauwelijks aanwezig was in de paden waar geen voedsel was toegediend. Het is dus zaak om verder te kijken hoe dit voedsel het beste kan worden toegediend om tot een optimale verdeling van Macrolophus te komen. Dit onderzoek laat in ieder geval zien dat de populatieopbouw van Macrolophus in een tomatengewas verder versneld kan worden door het aanbieden van alternatief voedsel. Ephestia-eieren zijn daarvoor het meest geschikt, maar de goedkopere Artemiacysten kunnen een goede aanvulling of een goed alternatief zijn.

Financier is het PT.