Nieuws

Verbeterpunten voor recycling van Nederlandse drankenkartons

Gepubliceerd op
17 mei 2022

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben onderzoekers van Wageningen University & Research het recyclingpercentage van drankenkartons (grote en kleine verpakkingen van bijvoorbeeld melk, yoghurt, vla, sap, soep en saus) in Nederland berekend. Dit percentage komt uit op 31% in 2020, wat aan de lage kant is. De onderzoekers gaven ook inzicht in verbeterpunten, die het recyclingpercentage in het meest gunstige scenario kunnen verhogen tot circa 51%.

De recycling van drankenkartons levert nu nog één hoofdproduct (pulp) op waaruit onder andere nieuwe kartonnen dozen en kokers kunnen worden vervaardigd. Het relatief lage recyclingpercentage is het gevolg van een combinatie van factoren: er is geen aparte recyclingdoelstelling voor drankenkartons in Nederland en bovendien zijn de Nederlandse drankenkartons relatief het meest vervuild, doordat wij t.o.v. andere landen meer yoghurt en vla in karton verpakken. Deze vervuiling maakt het materiaal minder geliefd bij verwerkers.

Kansen voor meer recycling van drankenkartons

De recycling van drankenkartons kan zeker verbeteren in de komende jaren. In 2020 werd niet al het ingezamelde en gesorteerde drankenkarton-materiaal gerecycled; dat is in 2021 wel gebeurd en daarmee is de eerste verbeterstap gezet. Daarnaast loont het om de sortering van drankenkartons uit PMD (plastic, metaal en drankenkartons) en nascheiding-concentraat te verbeteren door te werken aan schoner ingangsmateriaal en minder verlies tijdens het sorteerproces. Verder is er recent nabij Keulen een gespecialiseerd recyclingbedrijf geopend dat het drijvende bijproduct van drankenkarton-recycling (PolyAl genoemd) opwerkt tot mengplastic en aluminium – een extra eindproduct dus naast pulp. In dit PolyAl zitten de beschermende plastic en aluminiumlaagjes, de plastic doppen en de nekstukken. Als de PolyAl van Nederlandse drankenkartons daar inderdaad verwerkt gaat worden, wordt er weer een grote verbeterstap gezet en kan een groter deel van de drankenkartons gerecycled worden.

Onderbouwing van de rekenmethode volgens EU rekenregels

Het recyclingpercentage van Nederlandse drankenkartons in 2020 is berekend aan de hand van de rekenregels zoals die zijn verwoord in de EU (EU2019/665) en de Nederlandse ministeriële regeling.

Het rekenpunt (het punt in de keten waar het recyclingpercentage moet worden bepaald) voor Nederlandse drankenkartons is de hoeveelheid houtvezel die aanwezig is in het sorteerproduct “drankenkartons” dat afgeleverd is aan de recyclingbedrijven, gecorrigeerd voor het natuurlijke vochtgehalte van drankenkartons. Hieruit volgt dat het recyclingpercentage ongeveer 31% is. Deze berekening kent enkele parameters met onzekerheden, zodoende is er een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. Hieruit blijkt dat het recyclingpercentage van Nederlandse drankenkartons in 2020 24 à 36% bedroeg.