Nieuws

Verdamping in de nacht: inventariseren en analyseren

Gepubliceerd op
26 augustus 2014

Energiezuiniger telen wordt onder meer bereikt door te telen bij een hogere luchtvochtigheid in een uniform klimaat. Daarbij is al jaren de vraag uit de praktijk, maar ook vanuit de onderzoekswereld: Wat is de minimale verdamping, die nodig is voor een goed groeiend en gezond gewas? In het project 'Verdamping; balans tussen noodzaak en overmaat' is eerst een inventarisatie uitgevoerd van beschikbare kennis.

De volgende stap in dit project is een analyse van praktijksituaties en condities in lopende of uitgevoerde onderzoeksprojecten waarin de verdamping nauwkeurig is gemeten. Belangrijk is dat er een nauwkeurige waarneming van de verdamping in de nacht beschikbaar is.

De eerste resultaten van deze analyses laten zien dat de verdamping in de nacht heel laag kan zijn, zonder dat er gebrekverschijnselen ontstaan. Als er een probleem ontstaat dan is een korte periode - enkele uren, met een verkeerde vochtbalans - voor het gewas al voldoende om schade te krijgen.

In de uitkomst van het onderzoek moeten de risicosituaties goed zijn omschreven en praktische richtlijnen worden gegeven voor de sturing van de luchtvochtigheid bij energiezuinige teeltmethoden.

Dit project is gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken.

Meer informatie