Nieuws

Verdenking van rundertuberculose in Nederland

Gepubliceerd op
15 mei 2017

Tijdens controle in het slachthuis is een verdenking van rundertuberculose (TBC) vastgesteld bij een rund. In materiaal van dit rund is bij Wageningen Bioveterinary Research met behulp van een PCR-test aanwezigheid aangetoond van de verwekker van bovine tuberculose: Mycobacterium bovis. De definitieve uitslag moet nog worden vastgesteld met behulp van een kweek, die enkele maanden kan duren.

Kalf positief met PCR

Het betreffende dier is in 2012 in Nederland geboren en nooit van het bedrijf af geweest. De dieren op het bedrijf zijn getuberculineerd. Hierbij reageerden een aantal dieren positief, waaronder een kalf. Van dit kalf testten de darmlymfeknopen positief met PCR. De overige dieren zijn nog in onderzoek.

NVWA voert onderzoek uit

De NVWA voert opwaarts en neerwaarts traceringsonderzoek uit, waarbij tot nu toe nog geen besmetting is aangetoond. Er is tot nog toe geen link met het buitenland gevonden.

Het bedrijf blijft geblokkeerd totdat twee tuberculinatie-onderzoeken met zestig dagen tussentijd negatief zijn verlopen. Verder onderzoek en brontracering loopt.

Meestal oorsprong infectie buitenland

Rundertuberculose wordt sporadisch aangetoond op bedrijven met rundvee of in slachthuizen in Nederland. De voorgaande keer was dit het geval in 2014. Meestal ligt de oorsprong van de infectie in het buitenland. Import van geïnfecteerde dieren vormt het grootste risico op introductie. In Europa is rundertuberculose een toenemend probleem.

Een sporadisch positief geval van rundertubcerculose heeft geen invloed op de officieel vrije status van Nederland. Nederland is officieel vrij van rundertuberculose sinds 1999.