Nieuws

Verdiepende kennis voor telers

Gepubliceerd op
9 maart 2017

Direct vragen stellen aan onderzoekers en onafhankelijke achtergrondinformatie krijgen bij nieuwe ontwikkelingen. Met dat concept biedt Wageningen University & Research (WUR) de boer direct toegang tot innovaties en onderzoeksresultaten. Onder de naam ‘Focus on Farming’, organiseert WUR een serie bijeenkomsten voor akkerbouwers die hun kennis willen verbreden en verdiepen.

Op zich is het niet nieuw dat onderzoekers en telers elkaar in kennisnetwerken ontmoeten. Maar dat is meestal in projectverband. “Wij merken dat akkerbouwers ook met veel andere vragen zitten, waar specialisten van WUR bij kunnen helpen”, zegt de bedenker van ‘Focus on Farming’ Thie-Arend Brouwer, teamleider proefbedrijven. Bij Wageningen University & Research ligt die link tussen wetenschap en praktijk er van oudsher al. Wij doen zowel fundamenteel onderzoek als praktijkonderzoek. Daarnaast zijn we zelf ook akkerbouwer”, zegt hij, verwijzend naar de praktijkonderzoeklocaties. Op een van die proefbedrijven, Praktijkonderzoek AGV in Lelystad, vond in december de aftrap plaats van ‘Focus on Farming’. Dat gebeurde aan de hand van lezingen en een rondgang over het proefbedrijf.

Praktijkvragen van boeren

Een inventarisatie onder de aanwezigen leverde gelijk al een reeks onderwerpen op die tijdens vervolgbijeenkomsten verder kunnen worden uitgewerkt: hoe kan een boer geld verdienen aan het vastleggen van CO2? Hoe kunnen we bodemverdichting door zware mechanisatie voorkomen? Welke mogelijkheden liggen er in robotisering? Kunnen we bemesten zonder delfstoffen te gebruiken, zoals fosfaat en kali, of stikstof uit fossiele brandstoffen? Brouwer: “Onderwerpen waarover kennis niet zomaar voor het oprapen ligt. Aan de andere kant zijn er ook basale vragen: wat kun je doen aan schade door ritnaalden (schadelijke insecten, red.) in uien? Of: hoe werkt fotosynthese ook alweer? Mensen vinden het prettig om even mee te worden genomen naar de basis; wat doe ik en wat zie ik? Een mooi gewas betekent niet automatisch dat je de optimale productie haalt.” Voor die basale plantenteeltkennis is ook de leerstoelgroep Plantaardige Productiesystemen betrokken.”

‘Wageningen Potato Centre’

De precieze invulling van het programma zal gaandeweg worden vastgesteld en hangt af van de wensen van de deelnemers. Ook een bezoek aan een van de Wageningse instituten is onderdeel van het programma. Brouwer kopieert daarmee de aanpak die hij hanteert binnen het ‘Wageningen Potato Centre’. Dit initiatief draait nu vijf jaar en is gericht op bedrijven in de aardappelsector, zoals leveranciers van gewasbeschermingsmiddelen, veredelaars en machinebouwers. “De deelnemers zijn enthousiast en waarderen de directe toegang tot nieuwe kennis en inzichten”, zegt Brouwer.
» Lees meer over Wageningen Potato Centre