Verdroging en problemen bij veen- en kleidijken

Nieuws

Verdroging en problemen bij veen- en kleikaden

Gepubliceerd op
9 juli 2015

In 2003 brak door de droge zomer volkomen onverwacht de veendijk bij Wilnis door. Om herhaling te voorkomen worden tegenwoordig veendijken bij aanhoudende droogte extra gecontroleerd. Zeker bij de huidige weersomstandigheden is dat belangrijk. Maar langdurige droogte veroorzaakt niet alleen bij veendijken problemen.

Veendijken nemen water op als een spons en zijn daardoor stevig genoeg om rivierwater tegen te houden. Als de dijk te droog is ontstaan er scheuren, waardoor de dijk kan schuiven of zelfs kan breken. Maar niet alleen veendijken kunnen problemen geven. Dat geldt ook, en dat is veel minder bekend, voor kleidijken. Alterra-onderzoeker Jan van de Akker is specialist op dit gebied. “Bij kleidijken kan bijvoorbeeld scheurvorming ontstaan als er bomen op het talud staan.”

Meer informatie: