Nieuws

Vereniging Buitenstad: kansen voor de toekomst

Gepubliceerd op
18 januari 2017

Vereniging Buitenstad in Almere is een organisatie die zich voornamelijk richt op het verbinden van burgers en organisaties in het ‘Almeerse groen’ om zo het groene karakter van Almere te promoten. Naar aanleiding van de uitkomsten van een onderzoek door de Wetenschapswinkel van Wageningen University & Research concludeert het bestuur van de vereniging dat een verandering van de huidige organisatievorm noodzakelijk is, omdat zij in deze vorm niet in staat is verder te groeien en haar doel te bereiken.

Bron foto rechtsboven: hipproductions / Shutterstock.com

Belangrijke kracht van het functioneren van Vereniging Buitenstad zit in het organiserend en verbindend vermogen, betrokkenheid bij de ontwikkeling van Almere en het historisch besef dat aanwezig is bij de verschillende individuele bestuursleden. Deze sterktes worden zeer gewaardeerd door de verschillende stakeholders in Almere en daarom zou het voor de toekomst van de vereniging waardevol zijn om extra op deze sterktes in te zetten. Daar tegenover staan zwakkere punten als een vrijblijvende houding van de institutionele leden, de ineffectieve externe communicatie en een nog te onduidelijk profiel.

Individualisering van de maatschappij

Er zijn binnen de context van de gemeente Almere voor de Vereniging Buitenstad een aantal bedreigingen. Decentralisatie naar gebiedsniveau kan zo’n bedreiging zijn omdat de vereniging gemeente breed opereert. Ook heeft de gemeente wegens bezuinigingen minder mankracht en middelen om burgerinitiatieven, zoals Vereniging Buitenstad, te ondersteunen. Daarnaast is de individualisering van de maatschappij een bedreiging, evenals de trend dat mensen er steeds minder vaak voor kiezen om lid te worden van een maatschappelijke organisatie. Hierdoor kan het lastig zijn om een groter draagvlak te creëren. Binnen de ontwikkelingen van Almere liggen er echter ook een aantal kansen voor de vereniging. Deze kansen liggen vooral bij de groei van Almere, een stijgend aantal mensen dat vrijwilligerswerk doet, en de decentralisatie van natuurbeleid.  

Vereniging Buitenstad geeft in een reactie op het onderzoek aan te staan voor belangrijke keuzes en dat een herbezinning op de missie aan de orde is.