Nieuws

Verhoeve Milieu & Water AOP5 mobiele zuiveringsinstallatie goedgekeurd

Gepubliceerd op
27 december 2017

Op 22 december 2017 heeft de Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw een positief oordeel gegeven over het zuiveringsrendement van de Verhoeve Milieu & Water AOP5 mobiele zuiveringsinstallatie.

De installatie verwijdert de gewasbeschermingsmiddelen uit het lozingswater met een oxidatief proces gebaseerd op toediening van waterstofperoxide, ozon en lage druk UV. De unit is eind juli 2017 getest door de business unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research, volgens het meetprotocol dat is vastgesteld door het Platform Duurzame Glastuinbouw. Hierdoor is de BZG-lijst nu uitgebreid tot negen goedgekeurde zuiveringsinstallaties.

Voor meer informatie over de installaties kan contact worden opgenomen met de betreffende toeleveranciers. Voor informatie over het laten testen van een zuiveringsinstallatie volgens het meetprotocol kunt u contact opnemen met Jim van Ruijven.