Onderzoek Alterra: Minder vaak 'Groen' in verkiezingsprogramma

Persbericht

Verkiezingen: landelijke partijen hebben meer aandacht voor de groene ruimte dan lokale partijen

Gepubliceerd op
17 maart 2014

In hoeverre wordt er in de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen aandacht besteed aan het groen in de gemeente? Alterra onderzocht dat in 2006 en 2010, en nu opnieuw voor de verkiezingen van 2014. Bij de analyse zijn de programma’s betrokken van alle partijen in 17 grote gemeenten (voor zover ze op 1 maart van dit jaar een partijprogramma beschikbaar hadden): in totaal zijn 212 programma’s geanalyseerd.

Minder vaak 'Groen' in verkiezingsprogramma

Dit jaar heeft 79 procent van de partijen een of andere vorm van beleid ten aanzien van groen in het verkiezingsprogramma opgenomen. In 2010 was dat nog 85 procent. “Die achteruitgang komt voor een groot deel voor rekening van de lokale partijen,” zegt Alterra-onderzoeker Peter Visschedijk. “Deze partijen hebben vaak een zeer beknopt programma, met alleen enkele hoofdpunten.” Maar ook het aantal landelijke partijen dat groen niet meer noemt is gestegen ten opzichte van 2010. In 2010 noemde alleen de VVD in Dordrecht groen niet in haar programma. Dit jaar heeft het CDA in drie steden groen niet opgenomen in het programma: in Enschede, Maastricht en Zaanstad. Ook D66 in Heerlen heeft het niet opgenomen, evenals de PvdA in Maastricht en de VVD in Groningen.

Groene ruimte blijft ook lokaal belangrijk

In Utrecht, Groningen, Amsterdam, Heerlen en Maastricht is er dit jaar 20 tot 25 procent minder aandacht voor groen. In Den Haag daarentegen is dit jaar juist meer belangstelling voor groen (92 procent van de partijen besteedt er dit jaar aandacht aan, tegen 82 procent in 2010). In Dordrecht en Haarlem hebben zelfs alle aan de verkiezingen deelnemende partijen een groenparagraaf. Groen blijft een belangrijk thema op lokaal niveau. Peter Visschedijk: “Op zich is dat niet verwonderlijk natuurlijk, want alle bewoners hebben er mee te maken en er is altijd wel wat over te doen. Maar de landelijke partijen hebben er de meeste aandacht voor.”

Betrekken van burgers en bedrijven

In veel programma’s komt ook de rol van de burger aan de orde. Veel partijen noemen de mogelijkheid voor burgers om zelf (participatiesamenleving) tijdelijk groen aan te leggen of te beheren op braakliggende terreinen. Een enkele partij plaatst daar kanttekeningen bij, door aan te geven dat zelfbeheer niet ten koste mag gaan van de kwaliteit. Aan het betrekken van bedrijven bij het groen wordt nog nauwelijks aandacht besteed.

Waarmaken verkiezingsprogramma's

Op de vraag wat er in de praktijk terecht gaat komen van al die mooie programma’s zegt Visschedijk: “Dat wordt niet zozeer bepaald door de kiezer, als wel door de onderhandelingen die vooraf gaan aan de vorming van de nieuwe colleges en de beschikbare budgetten. Een nieuwe analyse zal moeten uitwijzen of groene verkiezingsprogramma’s ook leiden tot groen beleid.”