Nieuws

Verklaring rapport Visteelt in Nederland 2010

Gepubliceerd op
26 oktober 2016

Naar aanleiding van Kamervragen gesteld door de SP over het rapport Visteelt in Nederland: Analyse en aanzet tot actie uit 2010 vond de directie van de Social Sciences Group het belangrijk om duidelijkheid te krijgen of de totstandkoming van dit rapport op reguliere wijze is verlopen. Daarom is een onderzoekcommissie ingesteld onder leiding van prof. Johan Verreth, vermaard wetenschapper aquacultuur. De commissie heeft onlangs gerapporteerd aan de directie. De interne commissie is tot de conclusie gekomen dat bij de verwoording van een bevinding in het onderzoek sprake is geweest van beïnvloeding door medewerkers van het ministerie van Economische Zaken.

De directie heeft daarom aan het college van bestuur van Wageningen University & Research voorgesteld om de kwestie nu voor te leggen aan de commissie wetenschappelijke integriteit (CWI) van Wageningen University en Research. Dit om na te gaan of het proces is verlopen volgens de regels van de wetenschap, vastgelegd in de Nederlandse gedragscode wetenschappelijk onderzoek van de VSNU.

Het college van bestuur vindt dat over de onafhankelijkheid en integriteit van het onderzoek van de stichting Wageningen Research geen zweem van verdenking mag bestaan. Uitgangspunt is immers dat over onderzoek van stichting Wageningen Research conclusies moeten worden gerapporteerd op basis van in het onderzoek aangetoonde en geanalyseerde feiten. Opdrachtgevers of andere belanghebbenden mogen daarop geen inhoudelijk invloed uitoefenen.

Het college van bestuur heeft daarom het verzoek van de directie gehonoreerd en de Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) gevraagd na te gaan of de gevolgde procedures bij de totstandkoming van dit onderzoek aan bovenstaande eisen hebben voldaan en om daarover advies uit te brengen. De CWI zal alle betrokkenen en mogelijk ook onafhankelijke (externe) deskundigen horen. Gedurende de behandeling door CWI zullen geen nadere mededelingen worden gedaan. Naar verwachting rapporteert de CWI zijn bevindingen binnen 6 tot 12 weken aan het college van bestuur.