Nieuws

Verlaging EU importheffingen ondermijnt positie Europese pluimveevleessector

Gepubliceerd op
12 februari 2014

Mogelijke veranderingen in Europese importheffingen zullen de positie van de Europese pluimveesector sterk verzwakken. Uit een scenariostudie van LEI Wageningen UR blijkt dat als de importheffingen met 50% dalen concurrerende landen buiten Europa voor een duidelijk lagere prijs kipfilet kunnen aanbieden dan de Europese producenten.

Door Europese regelgeving op het gebied van milieu, dierenwelzijn en voedselveiligheid is de kostprijs van pluimveevlees in de EU hoger dan in andere delen van de wereld. Momenteel is de EU in onderhandeling met verschillende niet EU-landen over de liberalisering van de handel in agrarische producten. Beide aspecten hebben een negatief effect op de mondiale concurrentiepositie van de Europese pluimveesector. Het LEI heeft drie mogelijke scenario’s doorgerekend  om de impact van multi- of bilaterale handelsovereenkomsten aan te tonen.

In 2012 produceerde de EU-27 sector 12,9 miljoen ton pluimveevlees. De sector gaf werk aan 303.000 werknemers en had een productiewaarde van € 32 miljard. De Europese Unie exporteerde in 2012 1,430 miljoen ton kippenvlees en importeerde 0,844 miljoen ton.

In de berekening zijn de kostprijzen van negen Europese landen vergeleken met die van de Verenigde Staten, Thailland, Brazilië, Argentinië, Rusland en Oekraïne.