Vermindering stikstofuitstoot leidt snel tot verbetering van het milieu

Nieuws

Vermindering stikstofuitstoot leidt snel tot verbetering van het milieu

Gepubliceerd op
20 mei 2015

De negatieve effecten van luchtverontreiniging op natuurlijke ecosystemen zijn in Europa en Noord-Amerika de laatste decennia sterk verminderd, maar de gevolgen van stikstofuitstoot zijn nog onverminderd groot.

Dat blijkt uit onderzoekresultaten van bijna 100 wetenschappers uit 15 verschillende landen, die zijn gepubliceerd in het nieuwe boek: ‘Critical Loads and Dynamic Risk Assessments: Nitrogen, Acidity and Metals in Terrestrial and Aquatic Ecosystems’. De resultaten van het onderzoek worden op 27 mei gepresenteerd tijdens een seminar in Wageningen georganiseerd door Alterra en RIVM.

Het boek geeft een overzicht van de invloed van luchtverontreiniging op ecosystemen in Europa, Noord-Amerika en China, zowel op het land als op het water. Het gaat ook in op het, al dan niet succesvolle, politieke beleid van de afgelopen 30 jaar om de verontreiniging in Europa terug te dringen.

Uit het onderzoek blijkt dat de mens wereldwijd een enorme, veelal negatieve invloed heeft gehad op de natuurlijke stikstofkringloop. Dat geldt in sommige delen van de wereld ook nog steeds voor zwavel en zware metalen als cadmium, lood en kwik. De gevolgen hiervan zijn groot: bodem- en waterverontreiniging zijn schadelijk voor de landbouw, visserij en biodiversiteit, en komen bovenop de toch al grote gevolgen van klimaatverandering. Ondanks het feit dat de vermindering van de luchtverontreiniging in Europa heeft geleid tot een duidelijke vermindering van bodemverzuring en verontreiniging met zware metalen, stellen de editors van het boek (prof. Wim de Vries van Alterra en dr. Jean-Paul Hettelingh en dr. Maximilian Posch van het RIVM) dat de huidige maatregelen lang niet overal voldoende zijn.

Wim de Vries: “De huidige niveaus van stikstofuitstoot, gecombineerd met de klimaatverandering, veroorzaken op veel plaatsen nog steeds een verdergaande bodemverzuring, eutrofiëring en verontreiniging met zware metalen zoals kwik. Dit heeft grote negatieve gevolgen voor zowel terrestrische als aquatische ecosystemen.” Maar het boek schetst geen doemscenario. “Want,” zegt Jean Paul Hettelingh, “we laten ook zien dat een daadwerkelijke vermindering van de uitstoot al op relatief korte termijn leidt tot verbeterde milieuomstandigheden. Initiatieven om de uitstoot te verminderen verdienen dus alle steun.”