Nieuws

Vernieuwing kassen Unifarm op Wageningen Campus

Gepubliceerd op
11 november 2018

Het kassencomplex Unifarm van Wageningen University & Research (WUR) wordt vanaf 2019 in een aantal fasen vervangen. De bestaande kassen zijn vrijwel allemaal volledig afgeschreven en waren aan vervanging toe, om duur onderhoud te voorkomen. De bouwplannen van fase I zijn inmiddels uitgewerkt en de raad van bestuur heeft groen licht gegeven voor de uitvoering. Bosman Van Zaal is via een tender geselecteerd als kassenbouwer. Bosman Van Zaal heeft ruime ervaring met het bouwen van onderzoekskassen.

Middels een tender is kassenbouwer Bosman Van Zaal geselecteerd als aannemer. Dit bedrijf heeft ruime ervaring met het bouwen van onderzoekskassen. Uitgangpunt bij de bouw is dat het onderwijs en onderzoek geen hinder en vertraging mag ondervinden van de bouwactiviteiten.

Veilige kassen

Begonnen wordt met het realiseren van kascompartimenten met een hoog inperkingsniveau, hierbij is er geen contact tussen de proeven en de buitenwereld. Hierdoor kunnen proeven worden uitgevoerd met bijvoorbeeld plantenziekten waaronder quarantaine organismen. WUR is nationaal en internationaal voorloper op het gebied van veilige kassen. Met het huidige plan wordt een stap voorwaarts gemaakt om risico’s (bouw)technisch nog verder uit te sluiten en optimaal proeven te kunnen uitvoeren onder volledig gecontroleerde omstandigheden en daarmee de positie van WUR op dit onderzoeksterrein te versterken.

Fase I: 4000 m3 kasoppervlak

Fase I van de bouw bestaat uit een 4.000 m2 kasoppervlak verdeeld in 63 compartimenten variërend in grootte van 16-50 m2. Alle compartimenten zijn voorzien van een toegangssluis, verwarming en koeling en onder- of overdruk. De technische installaties worden buiten de teeltruimten gehouden zodat onderhoud en reparaties veilig uitgevoerd kunnen worden en de compartimenten goed kunnen worden gereinigd. De assimilatiebelichting zal voorbereid worden op de nieuwste ontwikkeling op gebied van LED groeilicht.

Overige kasfaciliteiten vernieuwd

In de periode 2020-2025 worden in drie fasen de overige kasfaciliteiten van Unifarm vernieuwd. Het betreft een 10.000 m2 kasoppervlak bestaande uit ruim 80 compartimenten. Daarnaast wordt een speciale kas gebouwd voor het fenotyperen van planten. Dit is onderdeel van een door NWO gefinancierd project.

Energiebesparing

Een belangrijk onderdeel van de nieuwbouw is energiebesparing. Het project resulteert in een zeer energiezuinige kas waarbij gebruik wordt gemaakt van dubbel glas, maximale lichttoetreding en een laag temperatuurnet in combinatie met WarmteKoudeOpslag (WKO) en all-electric. Hiermee is Unifarm voorbereid op de toekomst en laat Wageningen University & Research opnieuw zien voorop te lopen in de energietransitie.