Nieuws

Verrijkt netwerkmodel berekent huis-veldritten

Gepubliceerd op
12 juni 2015

Voortgaande schaalvergroting in de agrarische sector, teeltspecialisatie en verbreding van activiteiten, zorgen voor verandering van de intensiteit van het landbouwverkeer. Een eerder ontwikkeld netwerkmodel brengt de ruimtelijke spreiding van agrarische verkeersroutes en effecten van herverkaveling in beeld, op basis van de kortste route over het bestaande wegennet tussen de huis- en de veldkavels. Maar om hoeveel ritten gaat het dan?

Dit artikel presenteerd de bevindingen van een onderzoek met een verbeterde versie van dit netwerkmodel dat inzichtelijk maakt hoe vaak een agrarier van en naar de veldkavels rijdt. Deze resultaten bieden ruimtelijk inzicht in de intensiteit van het grootste deel van het agrarisch verkeer op het lokale wegnet.