Nieuws

Verschillen in vleesconsumptie? Nee, wel in meetmethode en -periode

Gepubliceerd op
21 november 2018

Onlangs publiceerden Wageningen Economic Research (in opdracht van Wakker Dier) en RIVM onderzoek over de vleesconsumptie in Nederland. De conclusies van beide onderzoeken verschillen licht. Wageningen Economic Research ziet dat de daling in vleesconsumptie in Nederland stagneert en RIVM meldt dat er minder vlees wordt gegeten.

Dit verschil ligt in de onderzochte periode en onderzoeksmethodiek. Wageningen Economic Research kijkt sinds 2005 jaarlijks naar het verschil in consumptie tussen de laatste twee jaar, in deze 2016 en 2017, en het onderzoek is gebaseerd op objectieve cijfers van de producenten (slachtingen, im-export en voorraadmutaties, bestemd voor menselijke consumptie). Het onderzoek van RIVM vergelijkt de periode 2007-2010 met de periode 2012-2016 en baseert zich op de vleesconsumptie van een groep van ruim 4.000 consumenten. Overigens laten de WUR-cijfers van 2010 ook een hogere vleesconsumptie zien dan in 2016 en 2017.

Beide onderzoeken geven aan dat de huidige vleesconsumptie nog ruim boven de geadviseerde hoeveelheid conform de richtlijnen goede voeding ligt.