Nieuws

Verschillende kassen met vergelijkbaar resultaat bij teelt paprika

Gepubliceerd op
4 mei 2017

Twee teelten paprika leidden in verschillende kassen tot een vergelijkbaar resultaat in productie, terwijl in beide experimenten energie werd bespaard.In 2016 zijn in de VenLow Energy kas paprika’s geteeld. Gelijktijdig met deze teelt stond hetzelfde ras Maranello met gelijke plantdatum en stengeldichtheid in een teelt bij Delphy-Improvement Centre.

Verschillen en overeenkomsten

De Venlow Energy kas heeft dubbelglas en een folie scherm, terwijl de kas van het IC enkel glas heeft met een dubbel energiescherm. Verwacht mocht worden dat er verschillen in teelt en productie zouden optreden. De zetting liep opvallend parallel in beide kassen, met pieken en dalen in vrijwel dezelfde weken. Ook de plantbelasting in beide teelten liep gelijk op. De planten waren aan het eind van de teelt in VenLow Energy kas wel langer. De productie was opvallend gelijk (35 kg/m2), terwijl het gerealiseerde klimaat verschillen liet zien in etmaaltemperatuur, relatieve luchtvochtigheid en CO₂-concentratie. Blijkbaar zijn stimulerende en remmende effecten van klimaat op productie met elkaar in balans geweest.

Beperkte uitstraling in de nacht

De overeenkomst tussen beide kassen is geweest dat de uitstraling in de nacht beperkt is. Bij het IC door intensief gebruik van de schermen en in de VenLow Energy kas door het dubbel glas en gebruik van folie. In beide kassen is gestreefd naar een optimaal klimaat, gegeven de stand van het gewas. De twee experimenten laten zien dat met verschillende kassystemen hetzelfde resultaat in productie is te realiseren, maar dat daarbij de teeltstrategie wel moet zijn afgestemd op de ontwikkeling van het gewas.

Dit onderzoek is tot stand gekomen in het kader van het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van het ministerie van Economische Zaken en LTO Glaskracht Nederland en mede gefinancierd door de Stichting Programmafonds Glastuinbouw.